Odbor sociálnych vecí a rodiny

Odbor sociálnych vecí a rodiny

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru JUDr. Anna Hanobiková 569 4 054/2440 500 anna.hanobikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vedúca Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately JUDr. Dana Hegedüšová 474 3 054/2440 600 Dana.hegedusova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Ladislav Bačo 470 3 054/2440 606 ladoslav.baco@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Erika Beňová 466 3 poschodie 054/2440 607 erika.benova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Iveta Buvaličová 471 3 054/2440 603 iveta.buvalicova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Gabriela Glovňová 464 3 054/2440 604 gabriela.glovnova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marta Guttová 469 3 054/2441 502 marta.guttova@upsvr.gov.sk
referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Kravcová Katarína 466 3 054/2440 837 katarina.kravcova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marta Hudáková 473 3 054/2440 602 marta.hudakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela PhDr. Marianna Jaszayová 471 3 054/2440 603 marianna.jaszayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Mária Juhásová 470 3 054/2440 606 maria.juhasova3@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Zuzana Kmecová 465 3 054/2440 604 zuzana.kmecova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Pangrácová 473 3 054/2440 602 jana.pangracova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Ľubomír Šesták 469 3 054/2441 502 lubomir.sestak@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Dagmar Schleifová 469 3 054/2441 502 dagmar.schleifova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Žaneta Stašová 471 3 054/2440 603
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Zuzana Vatehová 464 3 054/2440 604 zuzana.vatehova@upsvr.gov.sk
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
vedúci Oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Ing. Marián Bodik 575 4 054/2440 510 marian.bodik@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Erika Cinová 567 4 054/2440 514 erika.cinova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Anna Dinisová 572 4 054/2440 552 anna.dinisova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Helena Gmitterová 573 4 054/2440 555 helena.gmitterova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Mária Hurajová 574 4 054/2440 519 maria.hurajova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Dagmar Schleifová 570 4 054/2440 550 dagmar.schleifova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Simona Krasová 571 4 054/2440 511 simona.sinalova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Stanislava Krukárová 571 4 054/2440 511 stanislava.krukarova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Blanka Rimarčíková 564 4 054/2440 517 blanka.rimarcikova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Emília Labancová 566 4 054/2440 174 emilia.labancova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Marianna Mačejovská 574 4 054/2440 519 marianna.macejovska@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky PhDr. Martina Marcinova 572 4 054/2440 515 martina.marcinova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Eva Mašlarová 564 4 054/2440 517 eva.maslarova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Emília Matiašová 573 4 054/2440 555 emilia.matiasova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky JUDr. Emília Mikulová 565 4 054/2440 522 emilia.mikulova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Dana Semanová 567 4 054/2440 514 dana.semanova@upsvr.gov.sk
hmotná núdze, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Bc. Miroslava Tejová 570 4 054/2440 550 miroslava.tejova@upsvr.gov.sk
Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
vedúci Oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností Mgr. Erik Sokoli 261 1 054/2440 670 erik.sokoli@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Stanislav Baranok 262 1 054/2440 641 stanislav.baranok@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Henrieta Bobeková 264 1 054/2440 643 henrieta.bobekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Bc. Jana Brachová 325 2 054/2440 660 jana.brachova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Eva Ratvajová 268 1 054/2440 645 eva.ratvajova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Kamila Cverdeľová 262 1 054/2440 641 kamila.cverdelova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Anton Hudák 272 1 054/2440 676 anton.hudak@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Zuzana Krakovská 271 1 054/2440 671 zuzana.krakovska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Jana Kandelová 272 1 054/2440 676 jana.kandelova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Dana Bilavská 264 1 054/2440 643 dana.bilavska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Alena Pisarčíková 270 1 054/2440 672 alena.pisarcikova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Tatiana Prokopovičová 268 1 054/2440 645 tatiana.prokopovicova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Mária Šoltysová 271 1 054/2440 671 maria.soltysova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Daniela Veselovská 263 1 054/2440 640 daniela.veselovska@upsvr.gov.sk
späť