Odbor služieb zamestnanosti

Odbor služieb zamestnanosti

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ odboru Mgr. Marek Krúpa 411 3 054/2440 310 marek.krupa@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania
správne konanie JUDr. Ján Hricko 422 3 054/2440 332 jan.hricko@upsvr.gov.sk
správne konanie Ing. Jozef Lipka 422 3 054/2440 301 jozef.lipka@upsvr.gov.sk
Oddelenie poradenstva a vzdelávania
vedúci Oddelenia poradenstva a vzdelávania PhDr. Klaudia Ondiaková 221 1 054/2440 313 klaudia.ondiakova@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) RE-PAS;začiatočné písmená priezviska UoZ: K-O Mgr. Eva Borecká 221 1 054/2440 313 eva.borecka@upsvr.gov.sk
Agenda PaV PhDr. Lukáš Grohoľ 225 1 054/2440 314 lukas.grohol@upsvr.gov.sk
Agenda PaV Mgr. Miroslava Karolová 224 1 054/2440 311 miroslava.karolova@upsvr.gov.sk
Agenda PaV Mgr. Slavomíra Jurčišinová 225 1 054/2440 314 slavomira.jurcisinova@upsvr.gov.sk
Agenda PaV PaedDr. PhDr. Radoslav Micheľ PhD. 224 1 054/2440 312 radoslav.michel@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) RE-PAS;začiatočné písmená priezviska UoZ: A -J PaedDr.PhDr.ThLic. Marcela Nováková PhD. 220 1 054/2440 317 marcela.novakova@upsvr.gov.sk
Agenda PaV PhDr. Miriama Marková 224 1 054/2440 312 miriama.markova@upsvr.gov.sk
§ 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) RE-PAS;začiatočné písmená priezviska UoZ: P-Z PhDr. Klaudia Ondiaková 221 1 054/2440 313
Agenda PaV Mgr. Lenka Štefancová 224 1 054/2440 311 lenka.stefancova@upsvr.gov.sk
Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
vedúci Oddelenia aktívnych opatrení trhu práce a ESF PhDr. Rastislav Klima 501 4 054/2440 400 rastislav.klima@upsvr.gov.sk
§51 - BJ, Agenda ESF Mgr. Monika Babejová 521 4 054/2440 411 monika.babejova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Šanca na zamestnanie - BJ, NP Hrady, § 50k, §53b - SK, BJ, §54 - NP Cesta na TP - aktivita č.2, NP Praxou k zamestnaniu Mgr. Jana Borecká 524 4 054/2440 402 jana.borecka@upsvr.gov.sk
§54 - NP 50+, §55, §56, §59 - SK, BJ vyúčtovania platieb § 54 - NP CzKN Mgr. Michaela Mikulcová 510 4 054/2440 407 michaela.mikulcova@upsvr.gov.sk
agenda ESF JUDr. Ján Dolhý 522 4 054/2440 405 jan.dolhy@upsvr.gov.sk
§52, §52a - BJ Mgr. Adriana Franeková 525 4 054/2440 408 adriana.franekova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Úspešne na TP, §51a - BJ, SK, §50 - BJ Daniela Herůfková 512 4 054/2440 404 daniela.herufkova@upsvr.gov.sk
§32, §53, §53a - BJ Mgr. Miroslav Horvath 522 4 054/2440 405 miroslav.horvath@upsvr.gov.sk
§60 - prevádzkové náklady - SK, BJ Ing. Zuzana Mihoková 511 4 054/2440 401 zuzana.mihokova@upsvr.gov.sk
agenda ESF Ing. Ján Chovanec 520 4 054/2440 406 jan.chovanec@upsvr.gov.sk
§54 -NP Cesta z KN - SK, BJ, NP Reštart pre mladých a2, NP Reštart DN a1, NP Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných UoZ na TP s využitím neštátnych služieb (ADZ) - SK, BJ Ing. Radka Kloknerová 521 4 054/2440 411 radka.kloknerova@upsvr.gov.sk
§54 NP Reštart pre mladých a2, NP Reštart Dno a1 Mgr. Alena Krupová 508 4 054/2440 412 alena.krupova@upsvr.gov.sk
§54 – NP Cesta na trh práce 2 - opatrenie č.1 Bc. Silvia Micenková 507 4 054/2440 409 silvia.micenkova@upsvr.gov.sk
tajomník VOZ, Agenda ESF Mgr. Vladislav Pangrác 520 4 054/2440 403 vladislav.pangrac@upsvr.gov.sk
§50j - SK,BJ Mgr. Valéria Pechová 509 4 054/2440 410 valeria.pechova@upsvr.gov.sk
§60 - prevádzkové náklady - SK, BJ Mgr. Mária Sokolová 510 4 054/2440 407 maria.sokolova@upsvr.gov.sk
§52, §52a - BJ Mgr. Silvia Soroková 525 4 054/2440 408 silvia.sorokova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Úspešne na TP, §51a - BJ, SK, §50 - BJ Mgr. Eva Sosňáková 512 4 054/2440 404 eva.sosnakova@upsvr.gov.sk
§54 - NP Praxou k zamestnaniu - BJ, SK PhDr. Lenka Vrabcová 509 4 054/2440 410 lenka.vrabcova@upsvr.gov.sk
§49, §57 - SK, BJ, §54 - NP, NP Cesta na TP - aktivita č.4 Mgr. Anna Tribusová 508 4 054/2440 409 anna.tribusova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
vedúci Aktivačného centra Mgr. Erik Slimák 326 2 054/2440 370 erik.slimak@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mgr. Marek Gmitter 203 1 054/2440 371 marek.gmitter@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Ing. Viera Havrilová 322 2 054/2440 372 viera.havrilova@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mária Hudáková 203 1 054/2440 371 maria.hudakova2@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Ing. Viktor Jaroščák 322 2 054/2440 372 viktor.jaroscak@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mgr. Agáta Jurčišinová 203 1 054/2440 371 agata.jurcisinova@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Mgr. Jana Palšová 203 1 054/2440 371 jana.palsova@upsvr.gov.sk
hlavný koordinátor Mgr. Peter Šandala 203 1 054/2440 371 peter.sandala@upsvr.gov.sk
koordinátor §10, §12 Daniela Štefanovová 203 1 054/2440 371 daniela.stefanovova@upsvr.gov.sk
späť