Oddelenie AOTP a ESF

Oddelenie AOTP a ESF

Odbor služieb zamestnanosti
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia Horák Miroslav Ing. 2a 3 043/2444 400 miroslav.horak@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Bobčeková Jana Mgr. 4 3 043/2444 407 jana.bobcekova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dúhová Anna Mgr. 4 3 043/2444 401 anna.duhova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Ferančíková Veronika Mgr. 10 4 043/2444 402 Veronika.ferancikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Macková Miriam Mgr. 10 4 043/2444 455 miriam.mackova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Lavríková Silvia PaedDr. 10 3 043/2444 450 silvia.lavrikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Horňák Milan Ing. 11 3 043/2444 110 milan.hornak@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kavuliaková Jaroslava Ing. 1 3 043/2444 403 jaroslava.kavuliakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Valová Dominika Mgr 2b 3 043/2444 404 dominika.valova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Mikulová Martina Mgr. 1 3 043/2444 451 martina.mikulova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Šnapková Mária Ing. 1 4 043/2444 222 maria.snapkova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kováčová Milada Ing. 1 4 043/2444 221 milada.kovacova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zachar Alexander Bc 1 4 043/2444 223 alexander.zachar@upsvr.gov.sk
Radca Lacková Alena Mgr. 6 3 043/2444 409 alena.lackova@upsvr.gov.sk
Radca Bencúrová Veronika Ing. 6 3 043/2444 409 veronika.bencurova@upsvr.gov.sk
Radca Plaváková Jana Ing. 7 3 043/2444 408 jana.plavakova@upsvr.gov.sk
späť