Referát správneho konania

Referát správneho konania

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Samostatný radca, samostatná odborná činnosť na úseku správneho konania, vydávanie rozhodnutí o nezaradení a vyradení do evidencie UoZ, udelenie alebo neudelenie súhlasu zamestnávateľovi na skončenie prac. pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, rozhodovanie v rámci autoremedúry Medvecká Iveta Mgr. 12 4 043/2444 318 iveta.medvecka@upsvr.gov.sk
späť