Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Odbor služieb zamestnanosti
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci oddelenia, kontaktná osoba k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam Vladimír Šátek JUDr. 4 8 043/2444 115 vladimir.satek@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zuzana Vosková Mgr. 6 8 043/2444 317 zuzana.voskova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Beáta Schellingová Ing. 2 8 043/2444 305 beata.schellingova@upsvr.gov.sk
referent Surová Mária 2 8 043/2444 306 maria.surova@upsvr.gov.sk
späť