Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
fax 045/2444109
vedúca oddelenia Potančoková Lucia, Mgr. 404 3 045/2444600 lucia.potancokova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Klátiková Miroslava, Mgr. 334 2 045/2444601 miroslava.klatikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a náhradná rodinná starostlivosť Lepáčková Dagmar, Mgr. 205 1 045/2444602 dagmar.lepackova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Šebová Lucia, Mgr. 205 1 045/2444605 lucia.sebova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Lasabová Lenka, Mgr. 205 1 045/2444604 lenka.lasabova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
fax 045/2448109
náhradná rodinná starostlivosť, ústavná starostlivosť Bartfayová Viera, Mgr. 102 prízemie 045/2448601 viera.bartfayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (A, B, C, Č, D, E, F, R, T) Štefanková Radmila, Mgr. 103 prízemie 045/2448602 radmila.stefankova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (H, L, N, O, S, Š, U, V, W) Číková Dominika, Mgr. 103 prízemie 045/2448603 dominika.cikova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela Miškelová Kornélia, Mgr. 102 prízemie 045/2448604 kornelia.miskelova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí (G, CH, I, J, K, M, P, Z, Ž) Gergelyová Alžbeta, Mgr. 103 prízemie 045/2448607 alzbeta.gergelyova@upsvr.gov.sk
psychológ NP "DEI NS" Podušková Miroslava, Mgr. 108 prízemie 045/2448605 miroslava.poduskova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Marušková Romana, Mgr. 108 prízemie 045/2448606 romana.maruskova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Hudecová Mária, Mgr. maria.hudecova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
fax 045/2445109
sociálna kuratela detí a plnoletých fyzických osôb (A-G, J, K, T-Y) Hlaváč Martin, Mgr. 24 1 045/2445602 martin.hlavac@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt Dolná Ves, Dolná Ždaňa, Horná Trnávka, Horná Ves, Horná Ždaňa, Kopernica, Lovčica-Trubín, Lúčky, Pitelová, Prestavlky, Prochot, Stará Kremnička, Kremnica - ul. Angyalova, ČSA, J. Kollára, Kutnohorská, Ľ. Štúra, Matunákova, Zlatá, Žiar nad Hronom - ul. A. Dubčeka, A. Považana, Dr. Jánskeho, Hutníkov, J. Kollára, Jilemnického, Krížna, Kutinky, Partizánska, Svitavská, Šášovské Podhradie, Šoltésovej, Š. Pártošovej, Š. Moysesa, Š. Petruša, Štúrova, Tajovského, Záhradná Žiak Juraj, Mgr. 21 1 045/2445604 juraj.ziak@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt Bartošova Lehôtka, Dolná Trnávka, Hronská Dúbrava, Ihráč, Jastrabá, Ladomerská Vieska, Lovča, Nevoľné, Repište, Sklené Teplice, Trnavá Hora, Trnavá Hora-Jalná, Kremnica - ul. Nám.SNP, Rumunskej armády, Štefánikovo nám., Továrenská, Veternícka, Zámocké nám., Zechenterova; Žiar nad Hronom - ul. A. Kmeťa, A. Hlinku, Bernolákova, Družstevná, Hurbanova, J. Kráľa, J. Straku, Jiráskova, Komenského, M. Benku, M. Chrásteka, Nám. Matice Slovenskej, Pod háj, Rázusova, Sládkovičova, Vansovej Dolinská Jana, Mgr. 21 1 045/2445605 jana.dolinska@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, kolízne opatrovníctvo trvalý pobyt Bzenica - Bukovina, Hliník nad Hronom, Janova Lehota, Kosorín, Krahule, Kremnické Bane, Kunešov, Lehôtka pod Brehmi, Lutila, Slaská, Vhyne, Kremnica - ul. Banská cesta, Bystrická, Dolná, J. Horvátha, J. Langsfelda, Nová Dolina, P. Križku, S. Chalupku; Žiar nad Hronom - ul. A. Štefanku, Cyrila a Metoda, Duk. hrdinov, Jesenského, J. Hollého, Kukučínova, Lúčna, M. R. Štefanika, Medzi Vodami, Novomestského, Opatovská, Pod Donátom, Pod Vŕšky, P. O. Hviezdoslava, Rudenkova, SNP, Svätokrížske nám., Záhradná Siklenková Eva, Mgr. 21 1 045/2445606 eva.siklenkova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť (A-J, M); neodkladné opatrenia, výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (L-Ž) Fuzáková Jana, Mgr. 23 1 045/2445607 jana.fuzakova@upsvr.gov.sk
náhradná starostlivosť (K-L, N-Ž); neodkladné opatrenia, výchovné opatrenia, ústavná starostlivosť (A-K) Brigantová Janette, Mgr. 23 1 045/2445612 janette.brigantova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Integrovaný prístup k výkonu SP" Štefanková Lucia, Mgr. 2, vchod vľavo 045/2445603 lucia.stefankova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ Birošová Eva, Mgr. 3 prízemie vchod vľavo 045/2445610 eva.birosova@upsvr.gov.sk
odborný poradca Páalová Lucia, Mgr. 2 prízemie vchod vľavo 045/2445611 lucia.paalova@upsvr.gov.sk
späť