Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

bs@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Pracovisko Banská Štiavnica, A.T. Sytnianského 1180, 969 58 Banská Štiavnica
vedúca oddelenia Holendová Dagmar, Ing. prízemie 045/2444550 dagmar.holendova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Banská Štiavnica ZŠ Bakomi, MŠ Guliver, MŠ Nezábudka, Banská Belá, Ilija, Podhorie, Prenčov, Štiavnické Bane; Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ Šoučíková Jana, Bc. 336 2 045/2444551 jana.soucikova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Banská Štiavnica ZŠ Horáka, ZŠ Kollára, Špeciálna ZŠ, MŠ 1.mája, MŠ Bratská, MŠ Mierová, Svätý Anton Kmeťová Petra, RNDr. 335 2. 045/2444553 petra.kmetova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (P); obec: Banská Belá, Banský Studenec, Dekýš, Kozelník, Podhorie, Prenčov; Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ Šoučíková Jana, Bc. 336 2. 045/2444551 jana.soucikova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (H, Ch, I, J, K, L, Ľ, U, V, W, Z, Ž); obec: Baďan, Močiar, Počúvadlo, Vysoká; Koordinácia rodinných dávok v rámci EÚ Juhásová Zuzana, Mgr. 335 2. 045/2444552 zuzana.juhasova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, B, C, Č, D, Ď, Dz, Dž, E, F, G, M, N, Ň, O, R) Kmeťová Petra, RNDr. 335 2. 045/2444553 petra.kmetova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (S, Š, T, Ť); obec: Beluj, Ilija, Svätý Anton, Štiavnické Bane Čaklošová Viera, Bc. 336 2. 045/2444554 viera.caklosova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením" Krnáčová Ľubomíra, Mgr. 336 2. 045/2444557 lubomira.krnacova@upsvr.gov.sk
Úverová pomoc Fašáneková Ingrid, Bc. 335 2. 045/2444558 ingrid.fasanekova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
trvalý pobyt Banská Štiavnica (A, B, C, Č, D, Ď, DZ, DŽ, E, F, G, H, CH, I, J K, L, Ľ, M, N, Ň, O, R, U, V, W, Z, Ž), obec: Baďan, Močiar, Počúvadlo, Vysoká Kondeková Silvia, Mgr. 131 prízemie 045/2444556 silvia.kondekova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Banská Štiavnica (P, S, Š, T, Ť); obec: Banská Belá, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Podhorie, Prenčov Svätý Anton, Štiavnické Bane Labudova Alena 132 prízemie 045/2444555 alena.labudova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (A-L) Nemcová Anna, Ing. 202 1. 045/2448561 anna.nemcova2@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (M-Ž) Jančoková Zuzana, Mgr. 202 1 045/2448560 zuzana.jancokova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Hodruša-Hámre, Hronský Beňadik, Ostrý Grúň, Tekovská Breznica, Žarnovica – Základná cirkevná škola, Župkov Marková Jana, Mgr. 106 prízemie 045/2448552 jana.markova2@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Žarnovica ZŠ a ŠZŠ, Horné Hámre, Hrabičov, Rudno nad Hronom, Veľké Pole, Voznica Volentierová Zuzana, Mgr. 106 prízemie 045/2448554 zuzana.volentierova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Nová Baňa, Brehy, Malá Lehota, Veľká Lehota Majsniarová Zdenka, Mgr. 106 prízemie 045/2448555 zdenka.majsniarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (G, M, N, U, Ž); obec: Hodruša-Hámre, Horné Hámre, EÚ - región Žarnovica Kicková Zuzana, Ing. 109 prízemie 045/2448551 zuzana.kickova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (C, E, CH, I, P, S, T, V, W); obec: Ostrý Grúň, Píla, Veľké Pole, Voznica, Župkov Marková Jana, Mgr. 106 prízemie 045/2448552 jana.markova2@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (B, C, Č, Ď, E, F, H, J, K, L, Ľ, S, Š, Ť, W, Y, Ž); obec: Brehy, Rudno nad Hronom; EÚ – región Nová Baňa Mydlárová Eva, Bc. 109 prízemie 045/2448553 eva.mydlarova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žarnovica (A, B, Č, D, Ď, F, H, J, K, L, Ľ, O, R, Š, Ť, Z); obec: Hrabičov, Kľak, Tekovská Breznica Volentierová Zuzana, Mgr. 106 prízemie 045/2448554 zuzana.volentierova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Nová Baňa (A, D, G, CH, I, M, N, O, P, R, T, U, V, Z); obec: Hronský Beňadik, Malá Lehota, Orovnica, Veľká Lehota Majsniarová Zdenka, Mgr. 106 prízemie 045/2448555 zdenka.majsniarova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením" Daová Simona, Mgr. 104 prízemie 045/2448557 simona.daova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 122, 965 73 Žiar nad Hronom
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (K, L, Ľ, M, W, Y, Z, Ž) Matušková Alena 9 prízemie 045/2445560 alena.matuskova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (A, B, C, Č, J, O, P, R, X) Vrtielová Natália 9 prízemie 045/2445561 natalia.vrtielova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (G, H, CH, I, N, Ň, T, Ť, U,V) Hlavačková Andrea, Mgr. 11 prízemie 045/2445562 andrea.hlavackova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky (D, Ď, DZ, DŽ, E, F, S, Š) Kúdelová Lenka, Mgr. 11 prízemie 045/2445563 lenka.kudelova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Horná Ždaňa, Ihráč, Jastrabá, Kremnica, Kosorín, Lehôtka pod Brehmi, Lovča, Lovčica-Trubín, Trnavá Hora, Žiar nad Hronom, OZ Kremko Valušková Veronika 38 2. 045/2445555 veronika.valuskova@upsvr.gov.sk
dotácie MPSVR SR: Bartošova Lehôtka, Bzenica, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Hronská Dúbrava, Janova Lehota, Kopernica, Kunešov, Ladomerská Vieska, Lutila, Nevoľné, Prestavlky, Prochot, Sklené Teplice, Stará Kremnička, Vyhne, Em-klub, OZ Život v harmónii Lehotaiová Andrea, Ing. 32 2. 045/2445557 andrea.lehotaiova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Družstevná, Duk. hrdinov (M-Ž), Jesenského, Jiráskova, J. Považana, Kutinky, Partizánska, Pod háj, Pod vršky, Štúrova, Vansovej, P.R. (R, Š - len Šarköz); trvalý pobyt Kremnica (N, Š, W); obec: Ihráč, Lovča, Lúčky, Pitelová, Repište; Koordinácia dávok EÚ (A,I-O) Jankech Gabriela 36 2. 045/2445551 gabriela.jankech@upsvr.gov.sk
občania Ukrajiny; trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Hviezdoslavova (L-Ž), Pod Donátom, P.R. (Kaloč.); obec: Horná Ves, Horná Ždaňa, Kosorín, Trnavá Hora Krupárová Jana, Ing. 36 2 045/2445552 jana.kruparova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): M. Benku, M. Chrásteka (A-P), Nám. Matice slov., Š. Moysesa, P.R. (M-O); obec: Bartošova Lehôtka, Dolná Ves, Krahule, Lehôtka pod Brehmi, Prestavlky, Vyhne; Koordinácia dávok EÚ (P-Ž) Orolínová Dana, Mgr. 26 2. 045/2445553 dana.orolinova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Hlinku, Bernolákova, Dr. Jánskeho, Duk. Hrdinov (A-L), Hurbanova, J. Kráľa, Krížna, Novomestského, Svät. nám., Š. Pártošovej, Š. Petruša, P.R. (L, P); obec: Dolná Trnávka, Kopernica, Lovčica - Trubín, Sklené Teplice, Stará Kremnička (L-Ž) Fedáková Eva 33 2. 045/2445554 eva.fedakova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica) J. Kollára, Svitavská, Záhradná, P.R. Ka-Kn (okrem Kaločai), S, Š-Ž (okrem Šarköz); trvalý pobyt obec: Bzenica, Bzenica-Záhorčie, Hliník nad Hronom, Jastrabá, Kremnické Bane, Lutila (L-Ž), Prochot Valušková Veronika 38 2. 045/2445555 veronika.valuskova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Dubčeka, Kukučínová, Medzi vodami, Opatovská, SNP, Šašovské Podhradie, P.R. (F-G); obec: Bzenica-Bukovina, Dolná Ždaňa, Nevoľné, Stará Kremnička (A-K); Koordinácia dávok EU (B-CH) Foltánová Jitka 36 2. 045/2445556 jitka.foltanova@upsvr.gov.sk
trvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): Cyrila a Metoda, Hviezdoslavova (A-K), Sládkovičova, Tajovského, P.R. (H-J, Ko-Ku), Kremnica (A-L, Z, Ž); obec: Janova Lehota, Ladomerská Vieska Lehotaiová Andrea, Ing. 32 2. 045/2445557 andrea.lehotaiova@upsvr.gov.sk
rvalý pobyt Žiar nad Hronom (ulica): A. Kmeťa, A. Štefanku, J. Hollého, Hutníkov, Jilemnického, Komenského, Lúčna, M. Chrásteka (R-Ž), M. R. Štefánika, Rázusová, Rudenkova, Šoltésovej, P.R. (A-E), Kremnica (M, Ň, O, P, R, S, T, U, V, X, Y); obec: Hronská Dúbrava, Kunešov, Lutila (A-K), Slaská Locnerová Dáša 31 2. 045/2445559 dasa.locnerova@upsvr.gov.sk
sociálny pracovník NP "Inovácia v poskytovaní pomoci osobám ohrozeným chudobou alebo sociálnym vylúčením" Ivanová Marcela, Mgr. 23 2. 045/2445558 marcela.ivanova@upsvr.gov.sk
Úverová pomoc Bilická Katarína, Mgr. 36 2. 045/2445564 katarina.bilicka@upsvr.gov.sk
Pracovisko Nová Baňa, Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa
prvý kontakt pre náhradné výživné a hmotnú núdzu, štátne sociálne dávky (A-L) Pischová Natália, PhDr. 2 1. 045/2447560 natalia.pischova@upsvr.gov.sk
prvý kontakt pre hmotnú núdzu a štátne sociálne dávky (M-Ž), koordinácia štátnych sociálnych dávok Blahová Silvia, Mgr. 3 1. 045/2447561 silvia.blahova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Kremnica, Dolná 95/58, 967 01 Kremnica
prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Rošková Radka, Mgr. 2 1. 045/2446560 radka.roskova@upsvr.gov.sk
späť