Pracovisko Svidník

Pracovisko Svidník

Centrálna 812/11, Sovietskych hrdinov 102
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúci pracoviska Ing. Božena Michaličová 15 2 054/ 2443 310 bozena.michalicova@upsvr.gov.sk
agenda aktivačné centrum Ing. Júlia Babejová 14 1 054/2443 371 julia.babejova@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Jana Baková 28 2 054/2443 511 jana.bakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Marcela Berezná 30 2 054/2443 603 marcela.berezna@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ Mgr. Daniela Braslavská 22 2 054/2443 319 daniela.braslavska@upsvr.gov.sk
správne konanie Ing. Ján Brenišin 19 2 054/2443 212 jan.brenisin@upsvr.gov.sk
poradensko-psychologické služby Mgr. Katarína Cimbová 90 Prízemie, budova OÚ 054/2443 616 katarina.cimbova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Darivčáková 17 2 054/2443 605 jana.darivcakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Mária Digoňová 94 Prízemie, budova OÚ 054/2443 673 maria.digonova@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Silvia Feková 16 2 054/2443 614 silvia.fekova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Ing. Dana Gereková 29 2 054/2443 318 dana.gerekova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Jana Gojdičová 16 2 054/2443 614 jana.gojdicova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Ing. Jaroslava Grossmannová 5 1 054/2443 454 jaroslava.grossmannova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 6 Mgr. Jana Haniš 24 2 054/2443 313 jana.hanis@upsvr.gov.sk
NP "Efektivita II" Mgr. Dominika Hlivjaková 20 2 054/2443 553 dominika.hlivjakova@upsvr.gov.sk
poradensko-psychologické služby Mgr. Vladislav Hricenko 89 Prízemie, budova OÚ 054/2443 615 vladislav.hricenko@upsvr.gov.sk
agenda aktivačné centrum PaedDr. Jozef Choma 14 1 054/2443 371 jozef.choma@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Marcela Ivanegová 31 2 054/2443 452 marcela.ivanegova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Lýdia Ivanová 2 1 054/2443 403 lydia.ivanova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Mgr. Mária Jurinová 5 1 054/2443 400 maria.jurinova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania § 42 ods. 2 písm. a), § 43, § 46, § 47, § 54 ods. 1 písm. d) Ing. Katarína Kalináková 23 2 054/2443 316 katarina.kalinakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Mgr. Mária Kimáková 18 2 054/2443 514 maria.kimakova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Patrik Kolečava 28 2 054/2443 511 patrik.kolecava@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky PhDr. Jana Kromková 21 2 054/2443 222 jana.kromkova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Silvia Lešková 95 Prízemie, budova OÚ 054/2443 641 silvia.leskova@upsvr.gov.sk
agenda aktivačné centrum Mgr. Ján Lucík 14 1 054/2443 371 jan.lucik@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Aneta Maguláková 93 Prízemie, budova OÚ 054/2443 671 aneta.magulakova@upsvr.gov.sk
agenda aktivačné centrum Ing. Jana Malačinová 14 1 054/2443 371 jana.malacinova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Cesta na trh práce, aktivita č. 6 Mgr. Aneta Morozová 26 2 054/2443 314 aneta.morozova@upsvr.gov.sk
hmotná núdza, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Mgr. Andrea Želizňaková 20 2 054/2443 553 andrea.zeliznakova@upsvr.gov.sk
Voľné pracovné miesta Mgr. Katarína Otrošinová 92 Prízemie budova OÚ 054/2443 210 katarina.otrosinova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Ing. Milena Palubová 86 Prízemie, budova OÚ 054/2443 643 milena.palubova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania §54 NP Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ Ing. Marek Pavelčák 22 2 054/2443 319 marek.pavelcak@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Bc. Mariana Pašeňová 3 1 054/2443 401 mariana.pasenova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF PhDr. Helena Pichová 2 1 054/2443 402 helena.pichova@upsvr.gov.sk
Agenda aktívnych opatrení trhu práce a ESF Ing. Roman Popik 1 Prízemie 054/2443 191 roman.popik@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti PhDr. Renáta Rusinková 93 Prízemie, budova OÚ 054/2443 671 renata.rusinkova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkové činnosti Mgr. Ivana Sipľaková 85 Prízemie, budova OÚ 054/2443 642 ivana.siplakova@upsvr.gov.sk
späť