Referát poradensko-psychologických služieb

Referát poradensko-psychologických služieb

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referent Mlynarčíková Katarína Mgr. 2a 5 043/2444 609 katarina.mlynarcikova@upsvr.gov.sk
referent Lucia Zelenáková-Zdražilová Mgr. 1 6 043/2444 604 lucia.zelenakovazdrazilova@upsvr.gov.sk
späť