Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

- SB = stará budova, NB = nová budova nz@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúca oddelenia Gajdošíková Anita, Mgr. 5 prízemie SB 035/2440470 anita.gajdosikova@upsvr.gov.sk
Poradenské služby,Náhrada cestovných výdavkov Kurucová Petra, PhDr. 4A prízemie SB 035/2440471 petra.kurucova@upsvr.gov.sk
Pripravený na prácu Meravá Gabriela, Mgr. 4A prízemie SB 035/2440471 gabriela.merava@upsvr.gov.sk
Reštart pre mladých 2, Vzdelávanie UoZ 2 Sádovská Erika, Ing. 15 prízemie SB 035/2440473 erika.sadovska@upsvr.gov.sk
Reštart pre mladých 2, Vzdelávanie UoZ 2 Birkušová Gabriela, Ing. 15 prízemie SB 035/2440473 gabriela.birkusova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie MUoZ 2, Vzdelávanie a príprava pre trh práce UoZ §46 ods.4 Pečimuthová Monika, Ing. 9 prízemie SB 035/2440474 monika.pecimuthova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie UoZ 2 Haydenová Simona, Mgr. 9 prízemie SB 035/2440474 simona.haydenova@upsvr.gov.sk
Reštart pre mladých 2 Kufeljová Karin, Ing. 4B prízemie SB 035/2440475 karin.kufeljova@upsvr.gov.sk
Reštart pre mladých 2 Hlinková Eva, Mgr. 4B prízemie SB 035/2440475 eva.hlinkova@upsvr.gov.sk
Poradenské služby Barus Karol, Mgr. 14 prízemie SB 035/2440110 karol.barus@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva Slobodníková Martina, Ing. 7 prízemie SB 035/2440476 martina.slobodnikova@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva Dekanová Petra, Mgr. 8 prízemie SB 035/2440477 petra.dekanova@upsvr.gov.sk
Podpora individualizovaného poradenstva Malovecká Martina, Mgr. 8 prízemie SB 035/2440477 martina.malovecka@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
odborný poradca Vlčková Alexandra, Ing. 18 prízemie 031/2447451 alexandra.vlckova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
odborný poradca Dejczöová Erika, Ing. 502A 5. 036/2443450 erika.dejczoova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
odborný poradca Knoppová Veronika, Mgr. 22 1. 035/2441318 veronika.knoppova@upsvr.gov.sk
späť