Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999 SB = stará budova, NB = nová budova nz@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ščevlíková Melinda, Mgr. 237 2. NB 035/2440400 melinda.scevlikova@upsvr.gov.sk
§ 53 Kečkéšová Miroslava, Bc. 139 1. NB 035/2440405 miroslava.keckesova@upsvr.gov.sk
§ 53 Liptáková Veronika, Bc. 139 1. NB 035/2440405 veronika.liptakova@upsvr.gov.sk
§ 53 Németh Ladislav, Ing. 138 1. NB 035/2440451 ladislav.nemet@upsvr.gov.sk
§ 53 Kontová Mária, Mgr. 138 1. NB 035/2440451 maria.kontova@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora opatrovateľskej služby Klučková Jana, Ing. 235 2. NB 035/2440406 jana.kluckova@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora opatrovateľskej služby Recsková Kornélia, Ing. 235 2. NB 035/2440406 kornelia.recskova@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora opatrovateľskej služby, § 55 Kontrová Ľubomíra, Ing. 236 2. NB 035/2440403 lubomira.kontrova@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora opatrovateľskej služby, § 55 Knoppová Veronika, Mgr. 236 2. NB 035/2440403 veronika.knoppova@upsvr.gov.sk
§56, §59, §60 Mokrášová Katarína, Bc. 238 2. NB 035/2440401 katarina.mokrasova@upsvr.gov.sk
§56, §59, §60 Magyarová Mária, Bc. 238 2. NB 035/2440401 maria.magyarova@upsvr.gov.sk
§ 60, § 19 a), b) Bulafčíková Katarína, Mgr. 239 2. NB 035/2440402 katarina.bulafcikova@upsvr.gov.sk
ESF Almášová Zuzana, Mgr. 241 2. NB 035/2440223 zuzana.almasova@upsvr.gov.sk
ESF Kvašaiová Martina, Ing. 241 2. NB 035/2440223 martina.kvasaiova@upsvr.gov.sk
ESF Brenkusová Tímea, Mgr. 242 2. NB 035/2440459 timea.brenkusova@upsvr.gov.sk
ESF, § 54 Fridriková Klaudia, Mgr. 242 2. NB 035/2440459 klaudia.fridrikova@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora udržania pracovných návykov (PUPN), § Podpora opatrovateľskej služby Farkas Silvia, Mgr. 243 2. NB 035/2440404 silvia.farkas@upsvr.gov.sk
§ 54 Podpora udržania pracovných návykov (PUPN), § Podpora opatrovateľskej služby Havlíková Miroslava, Mgr. 243 2. NB 035/2440404 miroslava.havlikova@upsvr.gov.sk
§ 54 Turzová Monika, Bc. 244 2. NB 035/2440465 monika.turzova@upsvr.gov.sk
§ 54 Švajdová Monika, Ing. 244 2. NB 035/2440465 monika.svajdova@upsvr.gov.sk
§ 54 Palacková Renáta, Ing. 245 2. NB 035/2440455 renata.palackova@upsvr.gov.sk
§ 54 Rozsnyová Erika, Mgr. 245 2. NB 035/2440455 erika.rozsnyova@upsvr.gov.sk
späť