Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999 SB = stará budova, NB = nová budova nz@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ščevlíková Melinda, Mgr. 243 2. NB 035/2440400 melinda.scevlikova@upsvr.gov.sk
§ 53 Kečkéšová Miroslava, Bc. 141 1. NB 035/2440405 miroslava.keckesova@upsvr.gov.sk
§ 53 Németh Ladislav, Ing. 142 1. NB 035/2440451 ladislav.nemet@upsvr.gov.sk
§ 53 Kontová Mária, Mgr. 142 1. NB 035/2440451 maria.kontova@upsvr.gov.sk
§ 50, NP Chceme byť aktívni 50+, NP Školské kuchyne Recsková Kornélia, Ing. 235 2. NB 035/2440406 kornelia.recskova@upsvr.gov.sk
§ 51a, NP Reštart pre mladých 2 Kontrová Ľubomíra, Ing. 236 2. NB 035/2440403 lubomira.kontrova@upsvr.gov.sk
§ 52a, § 52, NP Pomôž svojej obci , § 53 a Zajíčková Ľudmila 237 2. NB 035/2440454 ludmila.zajickova@upsvr.gov.sk
§ 52a, § 52, NP Pomôž svojej obci Králik Ján, Mgr. 237 2. NB 035/2440454 jan.kralik@upsvr.gov.sk
§ 50j, §56, §59, §60 Mokrášová Katarína, Bc. 238 2. NB 035/2440401 katarina.mokrasova@upsvr.gov.sk
§ 50j, §56, §59, §61 Magyarová Mária, Bc. 238 2. NB 035/2440401 maria.magyarova@upsvr.gov.sk
§ 60 Bulafčíková Katarína, Mgr. 239 2. NB 035/2440402 katarina.bulafcikova@upsvr.gov.sk
ESF Maceková Katarína, Ing. 240 2. NB 035/2440459 katarina.macekova@upsvr.gov.sk
NP Reštart pre mladých 2 Klučková Jana, Mgr. 240 2. NB 035/2440459 jana.kluckova@upsvr.gov.sk
ESF Almášová Zuzana, Mgr. 241 2. NB 035/2440223 zuzana.almasova@upsvr.gov.sk
ESF Karlovská Monika, Mgr. 241 2. NB 035/2440223 monika.karlovska@upsvr.gov.sk
NP Reštart pre mladých 2, NP Praxou k zamestnaniu 2 Farkas Silvia, Mgr. 242 2. NB 035/2440404 silvia.farkas@upsvr.gov.sk
NP Praxou k zamestnaniu 2 Havlíková Miroslava, Mgr. 242 2. NB 035/2440404 miroslava.havlikova@upsvr.gov.sk
§51, § 53 a Turzová Monika, Bc. 244 2. NB 035/2440465 monika.turzova@upsvr.gov.sk
§ 51, NP Reštart pre mladých 2, § 53 c Švajdová Monika, Ing. 244 2. NB 035/2440465 monika.svajdova@upsvr.gov.sk
§ 49, § 57, NP Úspešne na trhu práce - aktivita 2 Palacková Renáta, Ing. 245 2. NB 035/2440455 renata.palackova@upsvr.gov.sk
§ 49, § 57, NP Úspešne na trhu práce - aktivita 2 Rozsnyová Erika, Mgr. 245 2. NB 035/2440455 erika.rozsnyova@upsvr.gov.sk
späť