Aktuálne oznamy

Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti

Národný projekt
„Umiestňovanie dlhodobo nezamestnaných
uchádzačov o zamestnanie na trhu práce s využitím neštátnych služieb zamestnanosti“

Kontaktná osoba:

Mgr. Slavka Melišíková
oddelenie AOTP a ESF
II. poschodie, č. d. 306
t. č. 0412448837
e-mail: slavka.melisikova@upsvr.gov.sk

 

viac

 

Elektronické služby

Súvisiaci obrázok
Elektronické služby
poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

 

viac

 

Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci (ďalej len "centrum")je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z.z. 

o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi… , ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Osobný bankrot

Je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Predpokladá riešenie oddlženia fyzických osôb dvoma alternatívnymi spôsobmi (spôsob si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery):
a) konkurz – znamená likvidáciu majetkovej podstaty dlžníka a rýchle oddlženie
b) splátkový kalendár – znamená splácanie záväzkov dlžníka podľa splátkového kalendára.

Dlžník telefonicky alebo osobne kontaktuje príslušnú kanceláriu centra podľa miesta trvalého bydliska, kde sa objedná na konzultáciu. 

 

viac

 

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020

Operačný program
potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020

             

 

viac

 

Vydávanie potvrdení

OZNAM
  • Potvrdenie o dobe poberania a výške sociálnych dávok

  • Potvrdenie o dobách evidencie na úrade

 

viac

 

Online tlmočník

Komunikácia s nepočujúcimi občanmi
už viac nemusí byť náročná a stresujúca.

Na Slovensku existuje bezplatná služba online tlmočník, ktorá vznikla vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis.


 

viac

 

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac