Výbor pre otázky zamestnanosti

Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na posudzovanie žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb o poskytnutie príspevkov podľa zákona č. 5/2004 Z. z., na ktoré nie je právny nárok, zriaďuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca Výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len „výbor“)

Do pôsobnosti výboru patrí

  • schvaľovať priority podpory zamestnanosti v územnom obvode úradu a analýzy a prognózy o vývoji trhu práce podľa § 13 ods. 1 písm. ad) zákona o službách zamestnanosti,
  • posudzovať žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok,
  • odporúčať úradu formou kladného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok, alebo neodporúčať úradu formou nesúhlasného posudku uzatvorenie dohody s právnickou osobou alebo fyzickou osobou o poskytnutie príspevku podľa tohto zákona, na ktorý nie je právny nárok.
  • zriaďovať komisiu na účely posúdenia efektívnosti, reálnosti a účelnosti podnikateľského zámeru podľa § 49 ods. 3 a § 57 ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.

Návrhy na vykonávanie pôsobnosti podľa zákona o službách zamestnanosti predkladá výboru úrad na základe

  • priorít celoštátnej stratégie zamestnanosti,
  • priorít a úloh určených ústredím,
  • priorít samosprávneho kraja na zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie a na zvýšenie rozsahu a kvality pracovných miest v samosprávnom kraji,
  • požiadaviek miest a obcí na podporu zamestnania alebo udržiavania pracovných návykov ich obyvateľov, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo ktorí sú sociálne vylúčení.

Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej raz za mesiac.

Mesiac

ROK

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Január

23.01 [ XLSX]

 *

27.01. [ XLSX] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február

 20.02.

 22.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marec

 19.03.

 *

 24.03. [ XLSX]

 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl

 *

21.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máj

 25.05. [ XLSX]

19.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún

24.06. 

23.06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Júl

 

 15.07. [ XLSX]

 25.07.

 

 

 

 

 

 

 

 

August

 

19.08. 

 22.08. [ XLSX]

 

 

 

 

 

 

 

 

September

 18.09.

 24.09. [ XLSX]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október

 

 22.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November

19.11. [ XLSX] 

25.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December

16.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Poznámka

ROK 2020

apríl 2020– Výbor pre otázky zamestnanosti sa nekonal
máj 2020 – Výbor pre otázky zamestnanosti sa nekonal
jún 2020 – Výbor pre otázky zamestnanosti sa nekonal
december 2020 – Výbor pre otázky zamestnanosti sa nekonal

Rok 2021

29.01.2021 – neboli schvaľované žiadosti
25.02.2021 – neboli schvaľované žiadosti
25.03.2021 – neboli schvaľované žiadosti
27.04.2021 – neboli schvaľované žiadosti

ROK 2019

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - január 2019
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - február 2019
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - marec 2019
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - apríl 2019
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - máj 2019
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - jún 2019
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - júl 2019

ROK 2018

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - január 2018
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - február 2018
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - marec 2018 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - apríl 2018 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - máj 2018 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - jún 2018 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - júl 2018 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - august 2018
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti -  september 2018
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - október 2018
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - november 2018 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - december 2018

ROK 2017

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - január 2017
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - február 2017
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - marec 2017
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - apríl 2017
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - máj 2017
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - jún 2017 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - júl 2017 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - august 2017 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - september 2017
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - október 2017 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - november 2017 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - december 2017

ROK 2016

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - január 2016
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - február 2016 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - marec 2016
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - apríl 2016 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - máj 2016
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - jún 2016
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - júl 2016 [ XLSX]
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - august 2016
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - september 2016
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - október 2016
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - november 2016
Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - december 2016

ROK 2015

Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - január 2015 [ XLSX]
Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - február 2015 [ XLSX]
Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - marec 2015 [ XLSX]
Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - apríl 2015
Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - máj 2015 [ XLSX]
Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - jún 2015 [ XLSX]
Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - júl 2015 [ XLSX]

Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - august 2015 [ XLSX]

Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - september 2015 [ XLSX]
Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - október 2015 [ XLSX]
Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - november 2015 [ XLSX]
Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - december 2015 [ XLSX]

ROK 2014

Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - január 2014 [ XLSX]

Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - február 2014 [ XLSX]

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - marec 2014 [ XLSX]

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - apríl 2014 [ XLSX]

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - máj 2014 [ XLSX]

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - jún 2014 [ XLSX]

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - júl 2014 [ XLSX]

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - august 2014

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - september 2014 [ XLSX]

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti -október 2014 [ XLSX]

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - november 2014

Zasadnutie výboru pre otázky zamestnanosti - december 2014 [ XLSX]

ROK 2013

Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - jún 2013 [ XLSX]

Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - júl 2013 [ XLSX]

Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - august 2013 [ XLSX]

Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - september 2013 [ XLSX]

Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - október 2013 [ XLSX]

Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - november 2013 [ XLSX]

Zasadnutie Výboru pre otázky zamestnanosti - december 2013 [ XLSX]


 

Dátum vytvorenia stránky: 03.11.2015
Dátum aktualizácie: 06.09.2022
späť