Kancelária riaditeľa

Kancelária riaditeľa

funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľ ÚPSVaR Birtusová Jarmila Ing. 1 043/2444 101 jarmila.birtusova@upsvr.gov.sk
sekretariát Kacková Katarína 1 043/2444 101 katarina.kackova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru sociálnych vecí a rodiny Notová Zuzana PhDr. 9 6 043/2444 500 zuzana.notova@upsvr.gov.sk
riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Hucíková Zuzana Mgr. 9 3 043/2444 300 zuzana.hucikova@upsvr.gov.sk
späť