Oddelenie OAOTP a poradenstva

Oddelenie OAOTP a poradenstva

Odbor služieb zamestnanosti
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mikulová Martina Mgr. 2a 3 043/2444 400 martina.mikulova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Dúhová Anna Mgr. 4 3 043/2444 401 anna.duhova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Hubčíková Monika Ing. 4 3 043/2444 407 monika.hubcikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Húšťová Henrieta Ing. 7 3 043/2444 402 henrieta.hustova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Lavríková Silvia PaedDr. 10 3 043/2444 450 silvia.lavrikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Horňák Milan Ing. 11 3 043/2444 110 milan.hornak@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Lacková Alena Mgr. 1 3 043/2444 403 alena.lackova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zachar Alexander Bc. 1 3 043/2444 451 alexander.zachar@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Remková Lýdia Ing. 2b 3 043/2444 409 lydia.remkova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Šnapková Mária Ing. 1 4 043/2444 222 maria.snapkova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Kováčová Milada Ing. 1 4 043/2444 221 milada.kovacova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Vosková Zuzana Mgr. 6 8 043/2444 317 zuzana.voskova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Schellingová Beáta Ing. 2 8 043/2444 305 beata.schellingova@upsvr.gov.sk
referent Surová Mária 2 8 043/2444 306 maria.surova@upsvr.gov.sk
referent Plaváková Jana Ing. 4 8 043/2444 408 jana.plavakova@upsvr.gov.sk
referent Draganová Ivana Mgr. 2b 8 043/2444 308 ivana.draganova@upsvr.gov.sk
referent Manťová Zdenka Mgr. 1 8 043/2444 421 zdenka.mantova@upsvr.gov.sk
referent Gaššová Monika Mgr. 3 8 043/2444 422 monika.gassova@upsvr.gov.sk
referent Kazimierová Michaela Mgr. 1 8 043/2444 421 michaela.kazimierova@upsvr.gov.sk
referent Murínová Veronika Mgr. 1 8 043/2444 421 veronika.murinova3@upsvr.gov.sk
späť