Oddelenie SPO detí a sociálnej kurately

Oddelenie SPO detí a sociálnej kurately

Odbor sociálnych vecí a rodiny
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Fedorová Zdenka PhDr. 3b 6 043/2444 600 zdena.fedorova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Melicherčíková Martina Mgr. 6 6 043/2444 602 martina.melichercikova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Majdová Lucia Mgr. 2b 6 043/2444 603 lucia.majdova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Katreniaková Lenka Mgr. 2b 6 043/2444 610 lenka.katreniakova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Zápotočná Jana Mgr. 7 6 043/2444 601 jana.zapotocna@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Bieľová Magdaléna Mgr. 12 6 043/2444 608 magdalena.bielova@upsvr.gov.sk
Samostatný radca Hladeková Antolová Barbora Mgr. ,Phd. 2b 6 043/2444 613 barbora.hladekovaantolova@upsvr.gov.sk
referent Dobias Katarína PhDr. 11 6 043/2444 605 katarina.dobias@upsvr.gov.sk
referent Pangrácová Zuzana PhDr. 5 6 043/2444 607 zuzana.pangracova@upsvr.gov.sk
referent Murinová Ľubomíra Mgr. 3 6 043/2444 611 lubomira.murinova@upsvr.gov.sk
referent Tarajová Lucia Mgr. 8 6 043/2444 612 lucia.tarajova@upsvr.gov.sk
späť