Oznámenie o opätovnom spustení výkonu aktivačných činností

     Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda (ďalej len ,,úrad“) vo veci zabezpečenia výkonu aktivačných činností podľa §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o pomoci v hmotnej núdzi“), týmto si Vás dovoľuje informovať, že v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z.z. zo dňa 24.6.2020, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z.z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a ktorého účinnosť nadobúda platnosť dnešným dňom 1.7.2020, osoby, ktoré majú platnú prijatú ponuku v zmysle § 10 ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, sú povinné zúčastňovať sa aktivácie v zákonnom mesačnom rozsahu 32 hodín s účinnosťou od 1.7.2020.

UPOZORNENIE:

pokiaľ sa osoba s platnou prijatou ponukou od 1.7.2020 nezúčastní aktivácie v rozsahu 32 hod. v príslušnom mesiaci, dávka v hmotnej núdzi sa znižuje v zmysle § 10 ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.


 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac