Voľné pracovné miesto: psychológ poradensko-psychologických služieb

Voľné pracovné miesto: psychológ poradensko-psychologických služieb úradu práce sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: II. stupeň VŠ v odbore psychológia

Obsah pracovnej činnosti: Špecializované psychologické posudzovanie predpokladov a vhodnosti fyzických osôb a špecializovaná príprava na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti, špecializovaná príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, psychologické poradenstvo a aplikácia psychodiagnostických metód a testov pri práci s rodinou párom a jednotlivcom.

  • výkon psychologického posúdenia fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
  • v rámci tímu realizácia psychologickej časti prípravy fyzických osôb na náhradnú rodinnú starostlivosť a na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
  • výkon zhodnotenia prípravy fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti,
  • výkon orientačného psychologického zhodnotenia nadväzovania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom o NRS  pre potreby medzištátneho osvojenia,
  • psychologické poradenstvo rodičom, ktorý majú dieťa v NRS - osvojení,
  • psychologické poradenstvo pre dieťa, rodiča a plnoletú fyzickú osobu v krízových situáciách, nešťastiach a závažných životných situáciách,
  • psychologické poradenstvo a aplikácia psychodiagnostických metód a testov v oblastiach osobných, partnerských, rodinných problémov,
  • psychologické poradenstvo a aplikácia psychodiagnostických metód a testov rodičom a ich deťom v procese rozvodu alebo v procese po rozvode,
  • výkon orientačného psychologického testovania uchádzačov o zamestnanie pre potreby Osobného úradu UPSVR.

Bližšie informácie:
     Osobný úrad: Lucia Lovász Csémiová, Ing., tel.č.: 031/2440121
     Odbor sociálnych služieb a rodiny: Alžbeta Hegedüsová, Mgr., tel.č.: 031/2441500


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práceviac