Výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2021

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda zverejňuje nasledovné výzvy na podávanie projektov na realizáciu priorít na rok 2021 v územnej pôsobnosti ÚPSVR Dunajská Streda.

Predmety výziev:
[Výzva SPODaSK č. 1/2021 >>] [ PDF 113.6 kB]
„Zabezpečenie vykonávania odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prostredí“

[Výzva SPODaSK č. 2/2021 >>] [ PDF 103.8 kB]
„Výchovný skupinový program, sociálny skupinový program realizovaný ambulantnou formou, celodennou formou a pobytovou formou, za účasti rodičov alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.“


 

Dátum vytvorenia stránky: 24.02.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac