Zoznamy žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. v roku 2020

Zoznamy schválených resp. neschválených žiadostí o poskytnutie príspevku AOTP v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o ktorých rokovali členovia VOZ na svojom zasadnutí na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda v roku 2020.


Február 2020
Zoznam schválených žiadostí - § 49 >>> [ PDF 138.4 kB]
Zoznam neschválených žiadostí - § 49 >>> [ PDF 143.7 kB]
Zoznam neschválených žiadostí - § 50 >>> [ PDF 140.1 kB]
Zoznam neschválených žiadostí - § 50j >>> [ PDF 134.3 kB]
Zoznam schválených žiadostí - § 52a >>> [ PDF 142.7 kB]
Zoznam schválených žiadostí - § 54 NP "Pomôž svojej obci" >>> [ PDF 206.5 kB]
Zoznam schválených žiadostí - § 54 NP "Praxou k zamestnaniu-2" >>> [ PDF 245.0 kB]
Zoznam schválených žiadostí - § 54 NP "Zosúladenie rodinného a pracovného života" >>> [ PDF 148.8 kB]
Zoznam schválených žiadostí - § 54 NP "Úspešne na trhu práce" >>> [ PDF 132.1 kB]


Január 2020
Zoznam schválených žiadostí - § 50 >>> [ PDF 130.4 kB]
Zoznam neschválených žiadostí - § 50j >>> [ PDF 220.0 kB]
Zoznam schválených žiadostí - § 52a >>> [ PDF 138.5 kB]
Zoznam schválených žiadostí - § 54 NP "Pomôž svojej obci" >>> [ PDF 219.4 kB]
Zoznam schválených žiadostí - § 54 NP "Praxou k zamestnaniu-2" >>> [ PDF 220.5 kB]
Zoznam schválených žiadostí - § 54 NP "Zosúladenie rodinného a pracovného života" >>> [ PDF 226.2 kB]
Zoznam schválených žiadostí - § 54 NP "Úspešne na trhu práce" >>> [ PDF 135.4 kB]


Dátum vytvorenia stránky: 21.02.2020
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práceviac