Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Čurová Mária, Mgr. 42 príz. 057/2440 670 maria.curova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - Č, zastupovanie vedúcej oddelenia Citriaková Irena, Ing. 33 príz. 057/2440 661 irena.citriakova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - C, D, Ď, Dz, Dž, E, G, T, Ť Novakovská Ľudmila, Mgr. 37 príz. 057/2440 665 ludmila.novakovska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - S, Š, U, Z, Ž Petrovčínová Tatiana, Mgr. 41 príz. 057/2440 662 tatiana.petrovcinova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - Ch, I, J, K Sivecká Silvia 40 príz. 057/2440 663 silvia.sivecka@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - F, Ha - Hn, L, Ľ, N, Ň, O, V, W Žigová Silvia, Mgr. 40 príz. 057/2440 663 silvia.zigova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - A, B, Ho - Hy Puškárová Andrea, Mgr. 43 príz. 057/2440 664 andrea.puskarova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu - M, P, R Karoľová Júlia, Mgr. 43 príz. 057/2440 664 julia.karolova@upsvr.gov.sk
terénna sociálna práca Džombová Miriama, Mgr. 43 príz. 057/2440 664 miriama.dzombova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - B, E, F, K Hajdučková Sabína, Mgr. 34 príz. 057/2440 674 sabina.hajduckova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - G, H, CH, I, J, L; žiadosti o posúdenie na účely štátnych sociálnych dávok, posudzovanie na účely trhu práce A - Ž Packová Mária, Mgr. 34 príz. 057/2440 672 maria.packova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - D, Ď, Dz, Dž, M, N, Ň, O, P, V, W Semanová Božena, Mgr. 36 príz. 057/2440 671 bozena.semanova@upsvr.gov.sk
preukazy ŤZP, parkovacie preukazy, komplexné posudky - A, C, Č, R, S, Š, T, Ť, U, Z, Ž Fedorková Ľuboslava, Mgr. 35 príz. 057/2440 673 luboslava.fedorkova@upsvr.gov.sk
lekárska posudková činnosť posudkoví lekári 147 4. posch. 057/2440 670 maria.curova@upsvr.gov.sk
späť