Referát kontroly

Referát kontroly

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
kontrolórka Majerníková Ľubica, Ing. 122 3 057/2440 130 lubica.majernikova@upsvr.gov.sk
kontrolórka Forgáčová Mária 121 3 057/2440 134 maria.forgacova@upsvr.gov.sk
kontrolórka Kizlingová Ingrid, Ing. 121 3 057/2440 134 ingrid.kizlingova@upsvr.gov.sk
späť