Referát poradensko-psychologických služieb

Referát poradensko-psychologických služieb

Kukorelliho 1, 066 70 Humenné
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Turcovská Monika, Mgr. 108 2 057/2440 643 monika.turcovska@upsvr.gov.sk
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Dančiková Elena, Mgr. 109 2 057/2440 641 elena.dancikova@upsvr.gov.sk
psychologička - referát poradensko-psychologických služieb Ficiková Ivana, Mgr. 107 2 057/2440 642 ivana.ficikova@upsvr.gov.sk
koordinátorka ochrany detí pred násilím Buričová Jana, Mgr. 112 3 057/2440 505 jana.buricova@upsvr.gov.sk
späť