Aktuálne oznamy UPSVR Liptovský Mikuláš

Odvodová úľava v prípade zamestnania osôb dlhodobo nezamestnaných

Oznámenie o možnosti finančnej podpory pri vytváraní nových pracovných miest v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby

Koordinačná príručka - koordinácia ochrany detí pred násilím

Oznámenie o zmene názvu, identifikačného čísla organizácie a bankového spojenia úradu

RE-PAS - rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov o zamestnanie, UPSVR a vzdelávacích inštitúcií

Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo v stredných podnikoch - nové aktívne opatrenie na trhu práce (§ 53e zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

Oznamovacia povinnosť rodičov - oznámenie starostlivosti o dieťa

Plnenie povinného podielu pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podla žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Zmena maximálnej výšky mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.7.2013

Oznamovaciam povinnosť - zárobková činnosť

Formy osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania

Poskytovanie informácií ku konkrétnym prípadom maloletých detí


 

Dátum vytvorenia stránky: 20.11.2015
Dátum aktualizácie: 20.05.2019
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac