Usmernenie v súvislosti s povinnosťou všeobecných lekárov, ako aj odborných lekárov s účinnosťou od 01.01.2024 používať výlučne „elektronickú PN“(ePN)

Usmernenie v súvislosti s povinnosťou všeobecných lekárov, ako aj odborných lekárov s účinnosťou od 01.01.2024 používať výlučne „elektronickú PN“(ePN)

S účinnosťou od 01.01.2024, ak UoZ alebo poberateľ PHN bude DPN, budeme akceptovať len ePN. UoZ a poberateľ PHN na preukázanie svojej práceneschopnosti si bude musieť v zmysle § 12a ods. 3 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyžiadať od ošetrujúceho lekára odpis ePN. Povinným prvkom odpisu ePN je dátum predpokladaného skončenia DPN.


 

Dátum vytvorenia stránky: 10.01.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac