Ponukové listy na AOTP

„Vážení klienti,

ktorí máte ponukové listy na AOTP, uzatvorené dohody o poskytnutí príspevku, žiadosti o poskytnutie príspevku, ktorí predkladáte žiadosti o úhradu platby, doklady k úhrade oprávnených nákladov v rámci AOTP a pod. zasielajte, prosím, predmetné doklady a dokumenty počas celého obdobia mimoriadnej situácie poštou, alebo do elektronickej schránky úradu,  prípadne e-mailom. Výmena dokumentov s úradom práce môže byť výnimočne zabezpečená aj osobne v podateľni úradu, na recepcii úradu alebo na inom mieste určenom resp. dohodnutom s úradom, ak je to nevyhnutné.“

späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac