Riaditeľka úradu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin predstavuje orgán štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti zriadený na základe zákona č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v znení neskorších predpisov s územnou pôsobnosťou pre obvod Martin, Vrútky a Turčianske Teplice.

Úrad riadi riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Riaditeľka úradu: Ing. Beáta Mičudová

Sídlo:
ÚPSVaR Martin, Novomeského 4, 2. poschodie, kancelária č. 322, 03601 Martin
tel.: 043/2440101
e-mail: beata.micudova@upsvr.gov.sk

sekretariát riaditeľa
Bc. Jarmila Kecerová
tel.: 043/2440101
fax: 043/4135502
e-mail: jarmila.kecerova@upsvr.gov.sk alebo mt@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 05.01.2021
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac