Chcem podať podnet

viacChcem sa poradiť

viacEURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

NP Finančné stimuly - Prax pre mladých

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že s účinnosťou od 01.05.2024 bolo zverejnené Oznámenie o  možnosti predkladania žiadostí zamestnávateľov o zabezpečenie uchádzača o zamestnanie na účely vykonávania praxe a  predkladania žiadostí uchádzača o zamestnanie o zaradenie na prax a o poskytnutie finančného príspevku na vykonávania praxe realizovaného v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.04.2024

Tlačiť

 


Súbory na stiahnutie