Úrad práce,<br/>sociálnych vecí a rodiny<br/><strong>Nitra</strong>

Oznamy úradu a novinky

Oznámenie o zmene úradných hodín v termíne od 12.4.2021 do 16.4.2021

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v uvedenom období sa úradné hodiny upravujú nasledovne: pondelok – piatok nestránkový deň.

Na recepcii úradov bude zabezpečené podpisovanie dohôd (dodatkov) k prebiehajúcim projektom.

Služba na recepcii úradu bude zabezpečená nasledovne: Pondelok 8:00-11:00, Utorok 8:00-11:00, Streda 13:00-16:00, Štvrtok nestránkový deň, Piatok 8:00-11:00.

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia ....)

08. 04. 2021 viac
Aktuálne voľné pracovné miesta - XIV. týždeň
07. 04. 2021 viac
Zber štatistických údajov o osobách podporených v rámci projektu „Prvá pomoc“

V zmysle nariadenia EÚ, žiadame, aby zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi) poskytli do 31. marca 2021 štatistické údaje o všetkých zamestnancoch, ktorých uviedli v žiadostiach o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Vzťahuje sa to aj na SZČO, ktoré nemajú uzatvorený pracovný pomer so žiadnou fyzickou osobou, uvádzajú tak štatistické údaje o sebe.

08. 01. 2021 viac
Dôležitý oznam

OZNAM O UZATVORENÍ ÚPSVR Nitra - pracovisko Vráble

 

 Vážení klienti, z dôvodu uzatvorenia budovy MsÚ Vráble v období od 11.01.2021 do odvolania budú klienti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra – pracovisko Vráble vybavovaní výhradne telefonicky a elektronicky.

 

Všetky písomné podania zasielajte úradu elektronicky alebo poštou.

Ďakujeme za porozumenie. 

 

Mailové kontakty na pracovníkov ÚPSVR Nitra – pracovisko Vráble počas uzatvorenia budovy MsÚ Vráble:

 

 

agenda

meno

e-mail

 

Vedúci referátu (koordinátor); A,B,C,Č, D,Ď,E,F, L, Z, Ki - Kot

PhDr. Kajanovičová Ľubica

Lubica.Kajanovicova@upsvr.gov.sk

 

N,Ň,O,P,R,S, Š, T, Ť, U, Ü,X, Y, Kov - Kz

Lisyová Miroslava

Miroslava.Lisyova@upsvr.gov.sk

 

G,H,M, CH, Ž, V, W, I, J, Ka, Ke

Karšaiová Ľudmila

Ludmila.Karsaiova@upsvr.gov.sk

 

Vedúci referátu (koordinátor); Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť

Bc Vojteková Miroslava

Miroslava.Vojtekova@upsvr.gov.sk

 

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť

Gabriela Botková

Gabriela.Botkova@upsvr.gov.sk

 

Štátne sociálne dávky a Hmotná núdza (písmená A – K)

Klobučníková Adriana

Adriana.Klobucnikova@upsvr.gov.sk

 

Štátne sociálne dávky a Hmotná núdza (písmená L - Ž)

Mgr. Babocká Jarmila

Jarmila.Babocka@upsvr.gov.sk

 Aktivačné centrum

Kováčová Katarína

 Katarina.Kovacova2@upsvr.gov.sk

18. 12. 2020 viac
Ako sa zaevidovať na úrade práce sociálnych vecí a rodiny
18. 12. 2020 viac
<< < | 1 | 2 | > >>
späť
 Úradné hodiny

Úradné hodiny
Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac