Služby zamestnanosti

Dôležitý oznam

Úradné hodiny ÚPSVR NITRA PRACOVISKO VRÁBLE

Pondelok

8:00-12:00     13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00     13:00-15:00

Streda

8:00-12:00     13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Obedňajšia prestávka 12:00 – 13:00

Mailové a telefonické kontakty na pracovníkov ÚPSVR Nitra – pracovisko Vráble:

agenda

meno

e-mail

tel. kontakt

Klientske centrum

Kováčová Katarína

Katarina.Kovacova2@upsvr.gov.sk

037/2442372

Vedúci referátu (koordinátor); A,B,C,Č, D,Ď,E,F, L, Z, Ki - Kot

PhDr. Kajanovičová Ľubica

Lubica.Kajanovicova@upsvr.gov.sk

037/2442 345

N,Ň,O,P,R,S, Š, T, Ť, U, Ü,X, Y, Kov - Kz

Bc. Lisyová Miroslava

Miroslava.Lisyova@upsvr.gov.sk

037/2442 342

G,H,M, CH, Ž, V, W, I, J, Ka, Ke

Karšaiová Ľudmila

Ludmila.Karsaiova@upsvr.gov.sk

037/2442 343

Vedúci referátu (koordinátor); Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť

Bc Vojteková Miroslava

Miroslava.Vojtekova@upsvr.gov.sk

037/2442 650

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudková činnosť

Gabriela Botková

Gabriela.Botkova@upsvr.gov.sk

037/2442 651

Štátne sociálne dávky a Hmotná núdza (písmená A – K)

Klobučníková Adriana

Adriana.Klobucnikova@upsvr.gov.sk

037/2442 570

Štátne sociálne dávky a Hmotná núdza (písmená L - Ž)

Mgr. Babocká Jarmila

Jarmila.Babocka@upsvr.gov.sk

037/2442 570

 

Všetky písomné podania môžete zasielať úradu aj elektronicky na nr@upsvr.gov.sk alebo poštou.

 

viac

 

Dôležitý oznam:

 

Oznamujeme zamestnávateľom a SZČO, že žiadosti o poskytnutie finančného príspevku si môžu vyplniť na: https://www.pomahameludom.sk/.

 

Zároveň upozorňujeme, že žiadosti je potrebné zasielať na e-mailovú adresu: pomahameludom.nr@upsvr.gov.sk.

 

Dotazy a bližšie informácie Vám budú poskytnuté na infolinke: +421 2 2211 5656.

 

viac

 

Dôležitý oznam:

Vážení klienti,

vzhľadom na opatrenia v boji proti šíreniu koronavírusu COVID 19 si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste Vaše žiadosti, požiadavky, podnety zasielali elektronicky do verejnej schránky Úradu práce, sociálnych veci a rodiny Nitra: nr@upsvr.gov.sk, poprípade poštou na korešpondenčnú adresu ÚPSVR Nitra:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra

Štefánikova trieda 88

949 01 Nitra.

Vopred ďakujeme!

 

viac

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o nahlasovaní voľných pracovných miest a nahlasovaní voľných pracovných miest vhodných pre štátnych príslušníkov tretích krajín

 

viac

 

Nástroje AOTP - občan

 

viac

 

Nástroje AOTP - zamestnávateľ

 

viac

 

Poradenské služby

 

viac

 

Národné projekty

 

viac

 

Výbor pre otázky zamestnanosti

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac