Kontakty

Odbor služieb zamestnanosti

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Hlinková Miriam, PhDr., PhD. 709 7 037/2440300 miriam.hlinkova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Referát správneho konania Visolajská Helena, Mgr. 703 7 037/2440302 Helena.visolajska@upsvr.gov.sk
Referát správneho konania Hudecová Martina 703 7 037/2440301 Martina.hudecova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce

Štefánikova tr. 88, Nitra Verejná schránka: nr@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia sprostredkovania práce Sárazová Janka, Mgr. 103 1 037/2440 310 Janka.Sarazova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Nagyová Renáta 102 1 037/2440 333 Renata.Nagyova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Bányiová Slávka 102 1 037/2440 317 Slavka.Banyiova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Ivaničková Zuzana 102 1 037/2440 334 Zuzana.Ivanickova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Polačikova Nina, Ing. 102 1 037/2440 330 Nina.Polacikova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Pavlenová Jana, Ing. 104 1 037/2440 318 Jana.Pavlenova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Dedičová Nora, Bc. 104 1 037/2440 318 Nora.Dedicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Kusalová Gabriela 105 1 037/2440 327 Gabriela.Kusalova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Zajacová Mária, Bc. 105 1 037/2440 327 Maria.Zajacova2@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Belovičová Zuzana 103 1 037/2440 328 Zuzana.Belovicova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Lednická Soňa 103 1 037/2440 328 Sona.Lednicka@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Trenčanská Lucia, Ing. 103 1 037/2440 324 Lucia.Trencanska@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Lisyová Miroslava, Bc. 103 1 037/2440 338 Miroslava.Lisyova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Horemužová Jana Mgr. 109 1 037/2440 326 Jana.Horemuzova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Sládečková Z., PaedDr.,PhD. 109 1 037/2440 326 Zuzana.Sladeckova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Šuttová Monika,Ing.Mgr. 110 1 037/2440 314 Monika.Suttova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Jonis Duchoňová Petra,Bc. 111C 1 037/2440 337 Petra.JonisDuchonova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Látečková Silvia 111C 1 037/2440 332 Silvia.Lateckova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Fábryová Barbora, Mgr. 111D 1 037/2440 320 Barbora.Fabryova@upsvr.gov.sk
Oddelenie sprostredkovania práce Černeková Michaela,Mgr. 111D 1 037/2440 320 Michaela.Cernekova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Hatiar Dalibor, Mgr. 1A prízemie 037/2440 315 Dalibor.Hatiar@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Madunická Eliška,Mgr. 1B prízemie 037/2440 339 Eliska.Madunicka@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Kozmová Karin, Ing 1B prízemie 037/2440 410 Karin.Kozmova@upsvr.gov.sk
Portál SZ Mariková Barbora, Ing. 1B prízemie 037/2440 339 Barbora.Marikova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzinci / povinný podiel Chrenková Lucia, JUDR. 106 1 037/2440 319 Lucia.Chrenkova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzinci Madová Silvia, Ing. 106 1 037/2440 323 Silvia.Madova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzinci Koprdová Dominika, Mgr. 106 1 037/2440 323 Dominika.Koprdova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzinci Porubská Jaroslava, Mgr. 107 1 037/2440 322 Jaroslava.Porubska@upsvr.gov.sk
Agenda cudzinci Rebrová Mária, Mgr. 107 1 037/2440 321 Maria.Rebrova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Gálová Elena, Ing. 409 4. 037/2440450 elena.galova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §49, §54 Bafrncová Dušana, Ing. 406a 4. 037/2440402 dusana.bafrncova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §51, §54 Domaniská Klaudia 407 4 037/2440451 klaudia.domaniska@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53, §53a, §53c, §54 Glendová Mária 403 4 037/2440404 maria.glendova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – poverený zamestnanec, §50, §54 Holecová Mária, Mgr. 404 4 037/2440406 maria.holecova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §51a, §54 Hudáková Radmila 407a 4 037/2440401 radmila.hudakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §50j, §54 Líšková Estera, Mgr. 407 4 037/2440456 estera.liskova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53, §53a, §53c, §54 Baková Dana, Ing. 405 4 037/2440465 dana.bakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §32, §53, §53a, §53c,§54 Olšáková Iveta 405 4 037/2440455 iveta.olsakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53b, §54, §55, §56, §56a, §57, §60 Penciaková Martina , Ing. 402 4 037/2440405 martina.penciakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP –§49, §52, §54 Prokopova Ľubica 406 4 037/2440453 lubica.prokopova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §54, §55, §59, §60 Štanková Judita 402 4 037/2440403 judita.stankova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §50, §54 Uhrinová Eva 402a 4 037/2440407 eva.uhrinova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §52,§52a, §54 Vargová Vlasta 406 4 037/2440454 vlasta.vargova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – poverený zamestnanec, agenda ESF Farkašová Marta, Ing. 410 4 037/2440220 marta.farkasova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Adamíková Lenka, Mgr. 410a 4 037/2440226 lenka.adamikova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Slatinová Oľga 410a 4 037/2440221 olga.slatinova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Szászová Alena, Mgr. 402a 4 037/2440452 alena.szaszova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Hurťáková Katarína, Ing. 410 4 037/2440220 katarina.hurtakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Nitryová Veronika, Ing. 412 4 037/2440458 veronika.nitryova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Nagyová Katarína, PhDr. 412 4 037/2440458 katarina.nagyová@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Martina Somorová, Mgr. 603 6 037/2440465 martina.somorova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Stanislava Krajmerová, Mgr. 802 8 037/2440376 stanislava.krajmerova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Jana Uhrecká, Mgr. 807a 8 037/2440370 jana.uhrecka@upsvr.gov.sk
Referát poradenstva a vzdelávania
Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda meno kanc. posch. tel. č. e-mail
Koordinátor Referátu poradenstvo a vzdelávanie Nemkyová Mária, Mgr. 309A 3 037/2440470 maria.nemkyova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo OPS, NP Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - Opatrenie č.1. Číková Anna, Mgr. 312A 3 037/2440464 anna.cikova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie OPS Porhajašová Petra, Mgr. 310 3 037/2440460 petra.porhajasova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie Karbanová Lucia, Ing. 310 3 037/2440462 lucia.karbanova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 (REPAS+, KOMPAS+) Hesko Mário, Mgr. 613B 6 037/2440459 mario.hesko@upsvr.gov.sk
NP individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Hasprová Daniela, Ing. 311 3 037/2440466 daniela.hasprova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa Nina Polačiková, Ing. 311A 3 037/2440461 nina.polacikova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa Eva Ružbarská, Ing. 311A 3 037/2440461 eva.ruzbarska@upsvr.gov.sk
NP individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Vargová Alžbeta , Mgr. 312B 3 037/2440467 alzbeta.vargova@upsvr.gov.sk
NP individualizované poradenstvo pre znevýhodnených UoZ Pápyová Ivana, Mgr. 312B 3 037/2440467 ivana.papyova@upsvr.gov.sk
NP Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - Opatrenie č.1. Lacová Iveta, Mgr. 311A 3 037/2440463 iveta.lacova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo, vzdelávanie Vargová Stanislava, Mgr. 603A 6 037/2440468 stanislava.vargova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo, vzdelávanie Sečkárová Lucia, Mgr. 603A 6 037/2440468 lucia.seckarova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-koordinátor Holka Štefan, Mgr. 613B 6 037/2440471 stefan.holka@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-koordinátor Fojtíková Mariána, Ing. 603 6 037/2440472 mariana.fojtikova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo Krumpolcová Katarína, Bc. 603 6 037/2440472 katarina.krumpolcova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Hudecová Alena, Mgr. 706 7 037/2440500 Alena.Hudecova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Ďuriačová Dominika Mgr. 804 8 610 Dominika.Duriacova@upsvr.gov.sk
odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí Árendášová Andrea Mgr. 809 8 613 Andrea.Arendasova@upsvr.gov.sk

Referát aktivačné centrum

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
referát aktivačné centrum Liptáková Jana, Mgr. 802 8 037/2440371 Jana.Liptakova4@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Horecký Jozef 802 8 037/2440371 Jozef.Horecky@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Homolová Laura 802 8 037/2440372 Laura.Homolova@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Šabíková Zuzana 802a 8 037/2440375 Zuzana.Sabikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Budayová Beáta, Mgr. 511A 5 600 Beata.Budayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hasprová Alexandra, Mgr. 502 5 607 Alexandra.Hasprova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kotvanová Mária, Mgr. 502 5 607 Maria.Kotvanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Čentéšová Petra, Bc. 502 5 607 Petra.Centesova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Jankovič Šumichrastová Monika, PhDr. 502A 5 609 m.jankovicsumichrastova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Čápeková Mária, Mgr. 502A 5 609 Maria.Capekova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Frajová Svetlana, Mgr. 503 5 606 Svetlana.Frajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Miháliková Ivana, Mgr. 503 5 606 Ivana.Mihalikova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Straková Monika, Mgr. 503A 5 602 Monika.Strakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ivančíková Simona, Mgr. 503A 5 602 Simona.Ivancikova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Magdin Kirschnerová Lucia, Mgr. 505 5 619 Lucia.Magdinkirschnerova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Šüttöová Erika, Mgr. 505 5 619 Erika.Suttoova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Melušová Zuzana, Mgr. 506 5 615 Zuzana.Melusova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mokrášová Nina, Mgr. 506 5 615 Nina.Mokrasova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Fusková Jana, PhDr. 506A 5 603 Jana.Fuskova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ružička Vojtech, PhDr. PhD. 506A 5 603 Vojtech.Ruzicka@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť /kraj/ Dobiášová Alexandra, Mgr. 507 5 604 Alexandra.Dobiasova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť /kraj/ Augustínova Ľubica, Mgr. 507A 5 614 Lubica.Augustinova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Halasová Eva, PhDr. 508 5 605 Eva.Halasova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Barbíriková Soňa, Mgr. 508 5 605 Sona.Barbirikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bírová Janka, PhDr. 509 5 616 Janka.Birova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Jusková Andrea, PhDr. 509 5 616 Andrea.Juskova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Miková Radoslava, Mgr. 510 5 612 Radoslava.mikova@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre deti, dospelých Častová Ivana, Mgr. 510 5 612 Ivana.Castova@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre deti, dospelých Hamzová Paulína, Mgr. 511 5 608 Paulina.Hamzova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, sociálny kurátor pre dospelých Kováčová Tatiana, Bc. 511 5 608 Tatiana.Kovacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Andrea Petrovičová, Mgr. 304 3 037/2440550 andrea.petrovicova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť, koodinátor ŠSD Lenka Majerčíková, Mgr. 303 3 037/2440557 lenka.majercikova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mária Čagalová, Ing. 303A 3 037/2440552 maria.cagalova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Matej Lahučký, Ing. 305 3 037/2440551 matej.lahucky@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mária Gasiorková, Ing. 302 3 037/2440555 maria.gasiorkova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mária Uličná, Ing. 302 3 037/2440555 maria.ulicna@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Dominika Janovská, Ing. 302A 3 037/2440553 dominika.janovska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Diana Macáková, Mgr. 302A 3 037/2440553 diana.macakova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť, náhradné výživné Katarína Roganská, Ing. 306 3 037/2440520 katarina.roganska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť, náhradné výživné Andrea Bobošová, Mgr. 306 3 037/2440520 andrea.bobosova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Adriana Klobučníková 306A 3 037/2440554 adriana.klobucnikova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Dominika Kolmoková, Ing. 306A 3 037/2440554 dominika.kolmokova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Katarína Krumpolcová, Bc. 307 3 037/2440514 katarina.krumpolcova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Veronika Moravcová, Ing. 307 3 037/2440516 veronika.moravcova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Elena Fúsková 307A 3 037/2440511 elena.fuskova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť, dotácie Jozefína Jakabová, Ing. 309 3 037/2440513 jozefina.jakabova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť, dotácie Anna Golemová 309 3 037/2440513 anna.golemova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Zuzana Ivančíková 308 3 037/2440512 zuzana.ivancikova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Michaela Bihuncová, Ing. 308 3 037/2440512 michaela.bihuncova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Margaréta Dovalovská, Bc. 214A 2 037/2440515 margareta.dovalovska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Michaela Štefániková, Mgr. 214A 2 037/2440515 michaela.stefanikova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Natália Medveďová, Ing. 214 2 037/2440559 natalia.medvedova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Silvia Weissová, Mgr. 214 2 037/2440559 silvia.veresova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Silvia Bullová, Mgr. 602 6 037/2440558 silvia.bullova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Martin Bujna Mgr. 602 6 037/2440558 martin.bujna@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Natália Hajduová Bc. 602 6 037/2440558 natalia.hajduova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Andrea Chrenáková, Bc. 2 prízemie 037/2440336 andrea.chrenakova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Martina Tóthová 2 prízemie 037/2440336 martina.tothova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Daniela Kňažická 2A prízemie 037/2440331 daniela.knazicka@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu pre HN, NV a ŠSD Miloslav Garaj, Ing. 2A prízemie 037/2440331 miloslav.garaj@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ballonová Jarmila,Mgr.Ing. 204 2 037/2440640 jarmila.ballonova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. K-okrem Ku Čeriová Monika,Ing.Mgr. 202 2 037/2440642 monika.ceriova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. Č,D,Ď,E,J Klobučníková Simona 202 2 037/2440642 simona.klobucnikova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. G,H Tábiová Helena, Mgr. 202 2 037/2440643 helena.tabiova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. A,Br,Fa-Fi,I,Ku,Mo,N,Ra Uhrinová Viera Ing. 202 0 037/2440643 viera.uhrinova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. P,T,Ť Rakovičová Zuzana, PhDr. 203 2 037/2440644 zuzana.rakovicova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. B-okrem Br Rigová Ingrid Mgr. 203 2 037/2440644 ingrid.rigova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. Fo-Fu,La,Š Struhárová Katarína, Ing. 203 2 037/2440641 katarina.struharova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. Le-Ly,M-okrem Mo Moravčíková Viera, Ing. 203 2 037/2440641 viera.moravcikova2@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. C,R-okrem Ra,S Dana Nagyová Mgr. 205 2 037/2440645 dana.nagyova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. CH,O,V,Z,Ž,U Musterová Viera, PhDr. 205 2 037/2440645 viera.musterova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. SA - SL Kováčová Jana, PaedDr. 208 2 037/2440670 jana.kovacova4@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. G, J, L Florovičová Jana Mgr. 208 2 037/2440670 jana.florovicova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. A, T, Ť,V, W, Z, Ž Rumanovská Mária, Mgr. 209 2 037/2440673 maria.rumanovska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. Ď, E, CH, KU-KY , SM-SZ, U Hajdu Monika Mgr. 209 2 037/2440673 monika.hajdu@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. D, F, H Kozárová Frederika Mgr. 210 2 037/2440675 frederika.kozarova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. C, Č, I, Š Sustorová Frederika Mgr. 210 2 037/2440675 frederika.sustorova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. K- KT Karabínošová Klára, Mgr. 211 2 037/2440671 klara.karabinosova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. B Gorná Lenka, Mgr. 211 2 037/2440671 lenka.gorna@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. M, N Lamper Zuzana, Mgr. 212 2 037/2440672 zuzana.lamper@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. O, P, R Plechová Ľubica, Mgr. 212 2 037/2440672 lubica.plechova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Gálová Mariana, Mgr. 612a 6 037/2440 170 Mariana.Galova@upsvr.gov.sk
komplexné zab.správy majetku štátu Galová Veronika Mgr. 909 9 037/2440 190 Veronika.Galova@upsvr.gov.sk
národné projekty, rozpočet Čeryová Dana Ing. 610 6 037/2440 185 Dana.Ceryova@upsvr.gov.sk
štátna pokladnica, faktúry, príjem CP, rozpočet Kupková Jana Bc. 606 6 037/2440 171 Jana.Kupkova@upsvr.gov.sk
štátna pokladnica, príjem CP, rozpočet, dotácie Jankovičová Michaela 606 6 037/2440 177 Michaela.jankovicova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Hajdu Hana, Ing. 606a 6 037/2440 172 Hana.Hajdu@upsvr.gov.sk
účtovníčka Oťapková Daniela Bc. 606a 6 037/2440 172 Daniela.Otapkova@upsvr.gov.sk
pohľadávky, exekúcie, CEZ Trnovcová Silvia Ing. 607a 6 037/2440 175 Silvia.Trnovcova@upsvr.gov.sk
pohľadávky, exekúcie, CEZ Trubanová Sylvia Ing. 607a 6 037/2440 175 Sylvia.Trubanova@upsvr.gov.sk
pohľadávky Beniková Ingrid 607 6 037/2440 174 Ingrid.Benikova@upsvr.gov.sk
autodoprava Mesárošová Andrea 611 6 037/2440 193 Andrea.Mesarova@upsvr.gov.sk
majetok, registratúra, pokladňa Holešová Tamara, Bc. 605 6 037/2440 192 Tamara.Holešová@upsvr.gov.sk
skladové hospodárstvo Hudecová Blanka 605 6 037/2440 191 Blanka.Hudecova@upsvr.gov.sk
podateľňa, likvidácia CP Beňušková Mária 608 6 037/2440 195 Maria.Benuskova@upsvr.gov.sk
podateľňa Hlobeňová Veronika 6 prízemie 037/2440 999 Veronika.Hlobenova@upsvr.gov.sk
údržbár, vodič Zabák Tomáš 612 6 037/2440 193 Tomas.Zabak@upsvr.gov.sk
vodič Sahulčík Ivan 612 6 037/2440 193 Ivan.Sahulčík@upsvr.gov.sk

ÚPSVR Nitra - Pracovisko Zlaté Moravce

Tel.číslo: 373 + číslo klapky Tel.číslo - vonk. Linky :037/2443 + číslo klapky Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Agenda sprostredkovania práce
ASP Šutková Ľubica ,Ing. 103A 1 037/2443354 lubica.sutkova@upsvr.gov.sk
ASP - V, D, F, S, I, E, C Kiepešová Helena, Mgr. 108A 1 037/2443357 helena.kiepesova@upsvr.gov.sk
ASP - B, J, Š, CH, Č, Ž, U Balková Alexandra 103B 1 037/2443361 alexandra.balkova@upsvr.gov.sk
ASP - M, G, N, O, L, Ľ Kuklová Martina, Bc. 108B 1 037/2443356 martina.kuklova@upsvr.gov.sk
ASP - H,P,R, A Buxarová lenka, Ing. 108A 1 037/2443357 lenka.buxarova@upsvr.gov.sk
ASP - K, T, Ť, Z, Ď Gábrišová Elena 103A 1 037/2443354 elena.gabrisova@upsvr.gov.sk
Agenda poradenstva a vzdelávania
poradenstvo a vzdelávanie Lenka Tonková, Mgr. 109A 1 037/2443362 lenka.tonkova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Horváthová Zuzana, Mgr. 109A 1 037/2443362 zuzana.horvathova@upsvr.gov.sk
Agenda správne konanie
správne konanie Havalová Barbora 109B 1 037/2443308 barbora.havalova@upsvr.gov.sk
Agenda hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávoka prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky
správne konanie - PvHN,ŠSD Pavlová Lucia, Mgr. 102A 1 037/2443537 lucia.pavlova@upsvr.gov.sk
správne konanie -dotácie, náhradné výživné,ŠSD,PvHN Kazíková Emília, Mgr. 102B 1 037/2443531 emilia.kazikova@upsvr.gov.sk
správne konanie - PvHN,ŠSD, prvý kontakt Kováčová Marta 107A 1 037/2443374 marta.kovacova@upsvr.gov.sk
správne konanie - PvHN,ŠSD, prvý kontakt Mráz Peter, Ing. 107A 1 037/2443374 peter.mraz@upsvr.gov.sk
správne konanie - PvHN, ŠSD Hučková Žaneta, Ing. 102A 1 037/2443537 zaneta.huckova@upsvr.gov.sk
Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
sociálnoprávna ochrana detí Homolová Andrea, Mgr. 110A 1 037/2443621 andrea.homolova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Juríková Lenka, Mgr. 110A 1 037/2443621 lenka.jurikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Kováčová Kristína,Mgr. 110B 1 037/2443620 kristina.kovacova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Jenisová Oľga, Mgr. 101A 1 037/2443626 olga.jenisova@upsvr.gov.sk
socialna kuratela PFO, SPOD Dodoková Božena, PhDr. 101A 1 037/2443622 bozena.dodokova@upsvr.gov.sk
ter.sociál.pracovník -NP IPV SP Novotová Katarína, Mgr. 101B 1 037/2443625 katarina.novotova@upsvr.gov.sk
ter.sociál.pracovník -NP IPV SP Martišová Miroslava,PaedDr. 101B 1 037/2443625 miroslava.martisova@upsvr.gov.sk
Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP
kompenzácie ŤZP /písm. A,E,H,M - po Min,P,T Mašírová Zuzana, Bc. 104B 1 037/2443659 zuzana.masirova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. C,F,I,J,R,S,Š,Z,Ž Ďuriačová Mária, Bc. 104A 1 037/2443658 maria.duriacova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. Č,CH,K,L,Ľ,N,Ň,U,O Kováčová Blažena, Bc. 104A 1 037/2443658 blazena.kovacova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. B,D,Ď,G,od Mip,V,W Frajková Darina, Bc. 107B 1 037/2443655 darina.frajkova@upsvr.gov.sk

ÚPSVR Nitra - Pracovisko Vráble

Hlavná 1221 952 01 Vráble
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, KI - KOT, L, N, Ň, Z Körmendiová Vargová Silvia, Mgr. 316 3 037/2442372 Silvia.KormendiovaVargova@upsvr.gov.sk
G, H, CH, I, J, KA, KE, M, V, W, Ž 316 3
KOV - KZ, O, Ö, P, R, S, Š, T, Ť, U, U, X, Y Baková Dana, Ing. 316 3 037/2442352 Dana.Bakova@upsvr.gov.sk
späť