Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Štefánikova tr. 88, Nitra Verejná schránka: nr@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia služieb pre občana Sárazová Janka, Mgr. 103 1 037/2440 310 Janka.Sarazova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Nagyová Renáta 102 1 037/2440 333 Renata.Nagyova@upsvr.gov.sk
Recepcia Bányiová Slávka recepcia prízemie 037/2440 317 Slavka.Banyiova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana, IPS poradenstvo Belovičová Zuzana 108 1 037/2440 328 Zuzana.Belovicova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana, IPS poradenstvo Lednická Soňa 108 1 037/2440 328 Sona.Lednicka@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Ivaničková Zuzana 102 1 037/2440 334 Zuzana.Ivanickova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Madunická Eliška,Mgr. 102 1 037/2440 330 Eliska.Madunicka@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Pavlenová Jana, Ing. 104 1 037/2440 318 Jana.Pavlenova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Dedičová Nora, Bc. 104 1 037/2440 318 Nora.Dedicova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kusalová Gabriela 105 1 037/2440 327 Gabriela.Kusalova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Kartosová Katarína 110 1 037/2440 324 Katarina.Kartosova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Zajacová Mária, Bc. 105 1 037/2440 327 Maria.Zajacova2@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Vargová Dagmar, Mgr. 109 1 037/2440 326 Dagmar.Vargova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Horemužová Jana Mgr. 109 1 037/2440 326 Jana.Horemuzova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Dovičovičová Silvia 110 1 037/2440 314 Silvia.Dovičovičova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Šuttová Monika,Ing.Mgr. 110 1 037/2440 314 Monika.Suttova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Trenčanská Lucia, Ing. 111A 1 037/2440 338 Lucia.Trencanska@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Lisyová Miroslava, Bc. 111A 1 037/2440 338 Miroslava.Lisyova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Sládečková Z., PaedDr.,PhD. 111B 1 037/2440 337 Zuzana.Sladeckova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Garaj Miloslav, Ing. 111B 1 037/2440 337 Miloslav.Garaj@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Moravčíková Monika, Mgr. 111C 1 037/2440 332 Monika.Moravcikova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Látečková Silvia 111C 1 037/2440 332 Silvia.Lateckova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Fábryová Barbora, Mgr. 111D 1 037/2440 320 Barbora.Fabryova@upsvr.gov.sk
Služby pre občana Černeková Michaela,Mgr. 111D 1 037/2440 320 Michaela.Cernekova@upsvr.gov.sk
Žiadosti ŠSD, žiadosti o PvHN, náhradné výživné Chrenáková Andrea, Bc. 2 prízemie 037/2440 336 Andrea.Chrenakova@upsvr.gov.sk
Žiadosti ŠSD, žiadosti o PvHN, náhradné výživné Kňažická Daniela 2 prízemie 037/2440 331 Daniela.Knazicka@upsvr.gov.sk
Žiadosti ŠSD, žiadosti o PvHN, náhradné výživné Tóthová Martina 2 prízemie 037/2440 336 Martina.Tothova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Hatiar Dalibor, Mgr. 212 2 037/2440 315 Dalibor.Hatiar@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta + hromad.prepúťanie Hrnková Dajana,Mgr. 212 2 037/2440 315 Dajana.Hrnkova@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné pracovné miesta Kozmová Karin, Ing 212 2 037/2440 410 Karin.Kozmova@upsvr.gov.sk
Portál SZ Mariková Barbora, Ing. 212 2 037/2440 339 Barbora.Marikova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzinci Chrenková Lucia, JUDR. 106 1 037/2440 319 Lucia.Chrenkova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzinci Madová Silvia, Ing. 106 1 037/2440 323 Silvia.Madova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzinci Koprdová Dominika, Mgr. 106 1 037/2440 323 Dominika.Koprdova@upsvr.gov.sk
Agenda cudzinci Porubská Jaroslava, Mgr. 107 1 037/2440 322 Jaroslava.Porubska@upsvr.gov.sk
Agent pre voľné prac. + hromad.prepúšťanie + cudzinci Poliaková Eva, Mgr. 107 1 037/2440 412 Eva.Poliakova2@upsvr.gov.sk
Povinný podiel / agenda cudzinci Fačkovcová Henrieta, Ing. 107 1 037/2440 325 Henrieta.Fackovcova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti Hlinková Miriam PhDr., PhD. 709 7 037/2440300 Miriam.Hlinkova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Visolajská Helena, Mgr. 703 7 037/2440301 Helena.visolajska@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Hudecová Martina 703 7 037/2440301 Martina.hudecova@upsvr.gov.sk
referát správneho konania Samayová Mária 703a 7 037/2440302 Maria.samayova@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Liptáková Jana, Mgr. 802 8 037/2440371 Jana.Liptakova4@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Horecký Jozef 802 8 037/2440371 Jozef.Horecky@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Terlandová Mária 802 8 037/2440371 Maria.Terlandova@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Šabíková Zuzana 802a 8 037/2440375 Zuzana.Sabikova@upsvr.gov.sk
referát aktivačné centrum Gálová Andrea, Ing. 802a 8 037/2440375 Andrea.Galova3@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Elena Gálová, Ing. 409 4 037/2440450 elena.galova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §49, §54 Dušana Bafrncová, Ing. 406a 4 037/2440402 dusana.bafrncova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §51, §54 Klaudia Domaniská 407 4 037/2440451 klaudia.domaniska@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53, §53a, §53c, §54 Mária Glendová 403 4 037/2440404 maria.glendova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – poverený zamestnanec, §50, §54 Mária Holecová, Mgr. 404 4 037/2440406 maria.holecova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §51a, §54 Radmila Hudáková 407a 4 037/2440401 radmila.hudakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §50j, §54 Estera Líšková, Mgr. 407 4 037/2440456 estera.liskova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53, §53a, §53c, §54 Dana Baková, Ing. 405 4 037/2440465 dana.bakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §32, §53, §53a, §53c,§54 Iveta Olšáková 405 4 037/2440455 iveta.olsakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §53b, §54, §55, §56, §56a, §57, §60 Martina Penciaková, Ing. 402 4 037/2440405 martina.penciakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP –§49, §52, §54 Ľubica Prokopova 406 4 037/2440453 lubica.prokopova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §54, §55, §59, §60 Judita Štanková 402 4 037/2440403 judita.stankova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §50, §54 Eva Uhrinová 402a 4 037/2440407 eva.uhrinova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - §52,§52a, §54 Vlasta Vargová 406 4 037/2440454 vlasta.vargova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – poverený zamestnanec, agenda ESF Marta Farkašová, Ing. 410 4 037/2440220 marta.farkasova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Lenka Adamíková, Mgr. 410a 4 037/2440226 lenka.adamikova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Oľga Slatinová 410a 4 037/2440221 olga.slatinova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Alena Szászová, Mgr. 402a 4 037/2440452 alena.szaszova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP - agenda ESF Katarína Hurťáková, Ing. 410 4 037/2440220 katarina.hurtakova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Diana Lyžičiarová, Mgr. 403a 4 037/2440457 diana.lyziciarova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Eva Ružbarská, Ing. 403a 4 037/2440457 eva.ruzbarska@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Nina Polačiková, Ing. 412 4 037/2440458 nina.polacikova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Katarína Balková, Mgr. 412 4 037/2440458 katarina.balkova2@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Veronika Nitryová, Ing. 412 4 037/2440458 veronika.nitryova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Miriama Zámbojová, Mgr. 412 4 037/2440458 miriama.zambojova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Martina Somorová, Mgr. 603 6 037/2440463 martina.somorova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Stanislava Krajmerová, Mgr. 802 8 037/2440376 stanislava.krajmerova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Lenka Krajčovičová 807 8 037/2440377 lenka.krajcovicova@upsvr.gov.sk
Príspevky AOTP – §54 Jana Uhrecká, Mgr. 807a 8 037/2440370 jana.uhrecka@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia poradenstva a vzdelávania Nemkyová Mária, Mgr. 309A 3 037/2440470 maria.nemkyova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Číková Anna, Mgr. 312A 3 037/2440464 anna.cikova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Porhajašová Petra, Mgr. 310 3 037/2440460 petra.porhajasova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie Karbanová Lucia, Ing. 310 3 037/2440462 lucia.karbanova@upsvr.gov.sk
NP Vzdelávanie UoZ - 2 (REPAS+, KOMPAS+) Hesko Mário, Mgr. 311a 3 037/2440459 mario.hesko@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Hasprová Daniela, Ing. 311 3 037/2440466 daniela.hasprova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa Nina Polačiková, Ing. 311a 3 037/2440461 nina.polacikova@upsvr.gov.sk
NP Nestrať prácu – vzdelávaj sa Eva Ružbarská, Ing. 311a 3 037/2440461 eva.ruzbarska@upsvr.gov.sk
NP Poskytovanie individualizovaných služieb ZUoZ Vargová Alžbeta , Mgr. 312B 3 037/2440467 alzbeta.vargova@upsvr.gov.sk
NP Poskytovanie individualizovaných služieb ZUoZ Pápyová Ivana, Mgr. 312B 3 037/2440467 ivana.papyova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo a vzdelávanie Lacová Iveta, Mgr. 311a 3 037/2440459 iveta.lacova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo Mária Kissová, Ing. 603 6 037/2440469 maria.kissova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo Penzešová Petra, Mgr. 603 6 037/2440469 petra.penzesova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo Petrovičová Michaela, Mgr. 603 6 037/2440469 michaela.petrovičová@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo Vargová Stanislava, Mgr. 603a 6 037/2440468 stanislava.vargova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo Sečkárová Lucia, Mgr. 603a 6 037/2440468 lucia.seckarova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo Paulínyová Ivana, Mgr. 603a 6 037/2440468 ivana.paulinyova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo Babin Lukáš, Ing. 807 8 037/2440471 lukas.babin@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-koordinátor Holka Štefan, Mgr. 807 8 037/2440471 stefan.holka@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-koordinátor Fojtíková Mariána, Ing. 807a 8 037/2440472 mariana.fojtikova@upsvr.gov.sk
Pomáhame odídencom-poradenstvo Krumpolcová Katarína, Bc. 807a 8 037/2440472 katarina.krumpolcova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Hudecová Alena, Mgr. 613 B 6 037/2440500 Alena.Hudecova@upsvr.gov.sk

Referát poradensko-psychologických služieb

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
psychológ Drgoňová Zuzana PhDr., PhD. 805 8 611 Zuzana.Drgonova@upsvr.gov.sk
psychológ Ďuriačová Dominika Mgr. 804 8 610 Dominika.Duriacova@upsvr.gov.sk
odborný poradca pre oblasť drogových a iných závislostí Árendášová Andrea Mgr. 809 8 613 Andrea.Arendasova@upsvr.gov.sk
psychológ NP DEI III Galanková Dajana PhDr. 809 8 617 Dajana.Galankova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Budayová Beáta Mgr. 511A 5 600 Beata.Budayova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Straková Monika, Mgr. 502 5 602 Monika.Strakova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Miháliková Ivana, Mgr. 502 5 602 Ivana.Mihalikova2@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Frajová Svetlana, Mgr. 502A 5 606 Svetlana.Frajova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Miková Radoslava, Mgr. 502A 5 606 Radoslava.Mikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Jankovič Šumichrastová Monika, PhDr. 503 5 609 m.jankovicsumichrastova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bírová Jana, Mgr. 503A 5 607 Jana.Birova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Ružička Vojtech, PhDr. PhD. 503A 5 607 Vojtech.Ruzicka@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Magdin Kirschnerová Lucia, Mgr. 505 5 619 Lucia.Magdinkirschnerova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Kováčová Kristína, Mgr. 505 5 619 Kristina.Kovacova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Odrášková Barbora, Mgr. PhD. 506 5 615 Barbora.Odraskova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Melušová Zuzana, Mgr. 506 5 615 Zuzana.Melusova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Barbíriková Soňa, Mgr. 506 5 615 Sona.Barbirikova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Fusková Jana, PhDr. 506 A 5 603 Jana.Fuskova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Hudecová Barbora, Mgr. 506 A 5 603 Barbora.Hudecova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť /kraj/ Dobiášová Alexandra, Mgr. 507 5 604 Alexandra.Dobiasova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť /kraj/ Augustínova Ľubica, Mgr. 507A 5 614 Lubica.Augustinova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Halasová Eva, PhDr. 508 5 605 Eva.Halasova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Skačanová Mária, PhDr. 508 5 605 Maria.Skacanova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Bírová Janka, PhDr. 509 5 616 Janka.Birova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Jusková Andrea, PhDr. 509 5 616 Andrea.Juskova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Baluch Miroslav, PhDr. 510 5 612 Miroslav.Baluch@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre deti, dospelých Častová Ivana, Mgr. 510 5 612 Ivana.Castova@upsvr.gov.sk
sociálny kurátor pre deti, dospelých Hamzová Paulína, Mgr. 511 5 608 Paulina.Hamzova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí, sociálny kurátor pre dospelých Kováčová Tatiana, Bc. 511 5 608 Tatiana.Kovacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Beáta Ondrejková, Mgr. 304 3 037/2440550 beata.ondrejkova2@upsvr.gov.sk
koordinátor Andrea Petrovičová, Mgr. 305 3 037/2440520 andrea.petrovicova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť, náhradné výživné Andrea Bobošová, Mgr. 305 3 037/2440520 andrea.bobosova@upsrv.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mária Čagalová, Ing. 302 3 037/2440557 maria.cagalova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Lenka Majerčíková, Mgr. 302 3 037/2440557 lenka.majercikova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Barbora Alušicová,PhDr. 302A 3 037/2440552 barbora.alusicova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mária Gasiorková, Ing. 303 3 037/2440555 maria.gasiorkova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Mária Uličná, Ing. 303 3 037/2440555 maria.ulicna@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Dominika Janovská Ing. 303A 3 037/2440553 dominika.janovska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Diana Macáková Mgr. 303A 3 037/2440553 diana.macakova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Katarína Roganská, Ing. 306 3 037/2440551 katarina.roganska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Matej Lahučký, Ing. 306 3 037/2440551 matej.lahucky@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Adriana Klobučníková 306 3 037/2440554 adriana.klobucnikova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Natália Medveďová, Ing. 306A 3 037/2440554 natalia.medvedova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Marta Pintérová, Bc. 307 3 037/2440514 marta.pinterova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť, dotácie Jana Bégerová, Mgr. 307 3 037/2440513 jana.begerova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Elena Fúsková 307A 3 037/2440511 elena.fuskova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť, dotácie Jozefína Jakabová, Ing. 307A 3 037/2440511 jozefina.jakabova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Zuzana Ivančíková 308 3 037/2440512 zuzana.ivancikova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Michaela Bihuncová, Ing. 308 3 037/2440512 michaela.bihuncova@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Margaréta Dovalovská, Bc. 309 3 037/2440515 margareta.dovalovska@upsvr.gov.sk
rozhodovacia činnosť Michaela Štefániková, Mgr. 309 3 037/244515 michaela.stefanikova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Silvia.Bullová, Mgr. 602 6 037/2440558 silvia.bullova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Eva Gajdošová Spevárová Mgr. 602 6 037/2440558 eva.gajdosovaspevarova@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Martin Bujna Mgr. 602 6 037/2440558 martin.bujna@upsvr.gov.sk
NP Integrovaný prístup Natália Hajduová Bc. 602 6 037/2440558 natalia.hajduová@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkových činností

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ballonová Jarmila,Mgr.Ing. 204 2 037/2440640 jarmila.ballonova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. C,Re-Ru,S Dana Nagyová, Mgr. 205 2 037/2440645 dana.nagyova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. CH,N,O,V,Z,Ž,U Musterová Viera, PhDr. 205 2 037/2440645 viera.musterova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. K Čeriová Monika,Ing.Mgr. 202 2 037/2440642 monika.ceriova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. A,Bu,D,Ď,J,Mr Klobučníková Simona 202 2 037/2440642 simona.klobucnikova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. E,G,H,I Tábiová Helena, Mgr. 202 2 037/2440643 helena.tabiova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. Ča,P,T,Ť Rakovičová Zuzana, PhDr. 203 2 037/2440644 zuzana.rakovicova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. Ba-Br,By, Rigová Ingrid, Mgr. 203 2 037/2440644 ingrid.rigova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. F,La,Še-Šu Struhárová Katarína, Ing. 203 2 037/2440641 katarina.struharova@upsvr.gov.sk
kompenzácie ŤZP /písm. Le-Ly,Ma,Mi-Mo,Mu,My Moravčíková Viera, Ing. 203 2 037/2440641 viera.moravcikova2@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. E + koordinátor Benďáková Mária,Mgr.PhD. 210 2 037/2440670 maria.bendakova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. D,F,H, CH Andelová Dana, PhDr. 209 2 037/2440673 dana.andelova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. M,N,U Lamper Zuzana, Mgr. 209 2 037/2440673 zuzana.lamper@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. O,P,R,I Plechová Ľubica, Mgr. 209 2 037/2440673 lubica.plechova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. Ď,S,Š Kováčová Jana, PaedDr. 208 2 037/2440674 jana.kovacova4@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. G,J,L Florovičová Jana Mgr. 208 2 037/2440674 jana.florovicova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. A,T,Ť,V,Z,Ž Rumanovská Mária, Mgr. 209 2 037/2440672 maria.rumanovska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. K Karabínošová Klára, Mgr. 211 2 037/2440671 klara.karabinosova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti/písm. B,C,Č Gorná Lenka, Mgr. 211 2 037/2440671 lenka.gorna@upsvr.gov.sk
terénny pracovník NP Integrovaný prístup Košíková Monika, Mgr. 602 6 037/2440646 monika.kosikova2@upsvr.gov.sk
terénny pracovník NP Integrovaný prístup Zigová Monika, Mgr. 602 6 037/2440646 monika.zigova@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

Štefánikova tr. 88, Nitra
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia Gálová Mariana, Mgr. 612a 6 037/2440 170 Mariana.Galova@upsvr.gov.sk
komplexné zab.správy majetku štátu Galová Veronika Mgr. 909 9 037/2440 190 Veronika.Galova@upsvr.gov.sk
národné projekty, rozpočet Čeryová Dana Ing. 609 6 037/2440 185 Dana.Ceryova@upsvr.gov.sk
štátna pokladnica, faktúry, príjem CP, rozpočet Kupková Jana Bc. 606 6 037/2440 171 Jana.Kupkova@upsvr.gov.sk
štátna pokladnica, zúčtov. dotácií, príjem CP, rozpočet Jankovičová Michaela 606 6 037/2440 177 Michaela.Jankovicova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Klučárová Magdaléna 610 6 037/2440 176 Magdalena.Klucarova@upsvr.gov.sk
účtovníčka Oťapková Daniela Bc. 606a 6 037/2440 172 Daniela.Otapkova@upsvr.gov.sk
pohľadávky Beniková Ingrid 607 6 037/2440 174 Ingrid.Benikova@upsvr.gov.sk
správca pohľadávok Hajdu Hana, Ing. 607 6 037/2440 174 Hana.Hajdu@upsvr.gov.sk
pohľadávky, pokladňa Trnovcová Silvia Ing. 607a 6 037/2440 175 Silvia.Trnovcova@upsvr.gov.sk
autodoprava Mesárošová Andrea 611 6 037/2440 193 Andrea.Mesarova@upsvr.gov.sk
majetkár, registratúra, likvidácia CP Mikušová Ľubica 605 6 037/2440 192 Lubica.Mikusova@upsvr.gov.sk
skladové hospodárstvo Hudecová Blanka 605 6 037/2440 191 Blanka.Hudecova@upsvr.gov.sk
podateľňa Beňušková Mária 6 prízemie 037/2440 195 Maria.Benuskova@upsvr.gov.sk
podateľňa Hlobeňová Veronika 6 prízemie 037/2440 999 Veronika.Hlobenova@upsvr.gov.sk
údržbár, vodič Zabák Tomáš 612 6 037/2440 193 Tomas.Zabak@upsvr.gov.sk

ÚPSVR Nitra - Pracovisko Zlaté Moravce

Tel.číslo: 373 + číslo klapky Tel.číslo - vonk. Linky :037/2443 + číslo klapky Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca pracoviska Uhrinová Viera Ing. 201 2 037/2443350 viera.uhrinova@upsvr.gov.sk
Referát služieb pre občana
agent pre voľné prac.miesta Šprochová Zuzana Mgr. 108B 1 037/2443351 zuzana.sprochova@upsvr.gov.sk
služby pre občana Šutková Ľubica Ing. 104B 1 037/2443353 lubica.sutkova@upsvr.gov.sk
služby pre občana - C,Č,D,Ď,F,CH,V Kiepešová Helena Mgr. 103B 1 037/2443536 helena.kiepesova@upsvr.gov.sk
služby pre občana - S,Š,R,N Mráz Peter Ing. 104A 1 037/2443361 peter.mraz@upsvr.gov.sk
služby pre občana - A,B,E,I,O,T Balková Alexandra 104A 1 037/2443361 alexandra.balkova@upsvr.gov.sk
služby pre občana - L,M,G Kuklová Martina Bc. 108A 1 037/2443357 martina.kuklova@upsvr.gov.sk
služby pre občana - H,P,U,Z,Ž Buxarová lenka, Ing. 108A 1 037/2443357 lenka.buxarova@upsvr.gov.sk
služby pre občana - J,K Gábrišová Elena 103A 1 037/2443354 elena.gabrisova@upsvr.gov.sk
Referát služieb zamestnanosti
poradenstvo a vzdelávanie Trubanová Sylvia Ing. 204B 2 037/2443481 sylvia.trubanova@upsvr.gov.sk
poradenstvo a vzdelávanie Horváthová Zuzana Mgr. 207 2 037/2443362 zuzana.horvathova@upsvr.gov.sk
správne konanie Havalová Barbora 107A 1 037/2443308 barbora.havalova@upsvr.gov.sk
správne konanie Kováčová Marta 107B 1 037/2443358 marta.kovacova@upsvr.gov.sk
Referát sociálnych vecí a rodiny
PvHN,ŠSD,náhradné výživné,dotácie
správne konanie - PvHN,ŠSD Pavlová Lucia, Mgr. 210A 2 037/2443575 lucia.pavlova@upsvr.gov.sk
správne konanie -dotácie, náhradné výživné,ŠSD,PvHN Kazíková Emília Mgr. 209B 2 037/2443531 emilia.kazikova@upsvr.gov.sk
správne konanie -dotácie, náhradné výživné,ŠSD,PvHN Madolová Zuzana Mgr. 209A 2 037/2443577 zuzana.madolova@upsvr.gov.sk
správne konanie - PvHN, ŠSD Hučková Žaneta Ing. 210B 2 037/2443537 zaneta.huckova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
psychológ 102B 1 037/2443624
Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela
sociálnoprávna ochrana detí Homolová Andrea, Mgr. 110A 1 037/2443621 andrea.homolova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Minárová Radoslava,Mgr. 109A 1 037/2443623 radoslava.minarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Juríková Lenka Mgr. 110A 1 037/2443621 lenka.jurikova@upsvr.gov.sk
socialna kuratela maloletých Drgoňová Jana Mgr., Ing. 109A 1 037/2443623 jana.drgonova@upsvr.gov.sk
socialna kuratela PFO, SPOD Dodoková Božena PhDr. 109B 1 037/2443622 bozena.dodokova@upsvr.gov.sk
ter.sociál.pracovník -NP IPV SP Novotová Katarína, Mgr. 101A 1 037/2443625 katarina.novotova@upsvr.gov.sk
ter.sociál.pracovník -NP IPV SP Martišová Miroslava,PaedDr. 101A 1 037/2443625 miroslava.martisova@upsvr.gov.sk
náhradná rodinná starostlivosť Kolenčíková Eva PhDr. 110B 1 037/2443620 eva.kolencikova@upsvr.gov.sk
Peňažné príspevky na kompenzáciu
peň.prísp.na komp. ŤZP Mašírová Zuzana Bc. 203A 2 037/2443659 zuzana.masirova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Ďuriačová Mária Bc. 208A 2 037/2443658 maria.duriacova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Kováčová Blažena Bc. 208A 2 037/2443658 blazena.kovacova@upsvr.gov.sk
peň.prísp.na komp. ŤZP Frajková Darina Bc. 208B 2 037/2443655 darina.frajkova@upsvr.gov.sk
Aktivačné centrum
koordinátor aktivačného centra Homolová Laura 204A 2 037/2443374 laura.homolova@upsvr.gov.sk

ÚPSVR Nitra - Pracovisko Vráble

Hlavná 1221 952 01 Vráble
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
A, B, C, Č, D, Ď, E, F, KI - KOT, L, N, Ň, Z Kováčová Katarína 316 III 037/2442 372 Katarina.Kovacova2@upsvr.gov.sk
G, H, CH, I, J, KA, KE, M, V, W, Ž Karšaiová Ľudmila 316 III 037/2442 342 Ludmila.Karsaiova@upsvr.gov.sk
KOV - KZ, O, Ö, P, R, S, Š, T, Ť, U, U, X, Y Ing. Mária Gažová 316 III 037/2442 352 Maria.Gazova@upsvr.gov.sk
späť