Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúci oddelenia Barkoczi Dušan, Ing. 215 2. posch. 035/2440510 Dusan.Barkoczi@upsvr.gov.sk
ŠSD: I, L, N,Hal,Han,Har HN: Bánov: L-O, Zemné, Kolta, N. Zámky: I, H, U Némethová Helena, Mgr. 201 2. posch. 035/2440517 Helena.Nemethova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Be,Bl,Br,E,CH,Ko,U HN: Bánov P-Ž,Tvrdošovce Šilhavíková Michaela, Mgr. 204 2. posch. 035/2440531 Michaela.Silhavikova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Ď,He,Hla,J,R,Š HN: Strekov, N.Zámky-P Samuhelová Miriam, Mgr. 203 2. posch. 035/2440525 Miriam.Samuhelova@upsvr.gov.sk
ŠSD: K - okrem Ke,Ko,Kó HN: Nové Zámky: C,Cs,CH,J,Ka,Ke,Kl,Kr,Kš,Kv,Sz,Š,V V.Lovce : M-Ž Szíjjártóová Patrícia, Mgr. 201 2. posch. 035/2440517 Patricia.Szijjartoova@upsvr.gov.sk
ŠSD: C, P HN: Dvory nad Žitavou: A-M, N. Zámky: B Vašeková Alžbeta, Mgr. 205 2. posch. 035/2440551 Alzbeta.Vasekova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Bo, G, HN: Andovce, Komoča, N. Zámky: D, Km, M, N, Dotácie Janeková Eva, Bc. 204 2. posch. 035/2440530 Eva.Janekova@upsvr.gov.sk
ŠSD: A, Bi,Bu, Z, Ž HN: Bešeňov, Branovo, Dubník, Rúbaň, Dotácie Rozenbergová Slávka, Mgr. 203 2. posch. 035/2440525 Slavka.Rozenbergova@upsvr.gov.sk
ŠSD: F,V,W HN: Bánov: A-K, N.Zámky: A,F,Palárikovo, V.Lovce: L Šušková Silvia, Mgr. 207 2. posch. 035/2440550 Silvia.Suskova@upsvr.gov.sk
ŠSD: S HN: N. Zámky: Ki, Ko, L, Z, Ž,Semerovo: J-Ž Barátová Ivana, Ing. 206 2. posch. 035/2440553 Ivana.Baratova@upsvr.gov.sk
ŠSD: D, H-okrem Hal, Han, Har HN: Čechy, Dvory n. Žitavou: N-Z, N. Zámky: Ku, O, R, T, Jatov, V.Lovce: A-K Mellenová Margaréta, Ing. 202 2. posch. 035/2440527 Margareta.Mellenova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Ba Koordinácia RD - EÚ, koordinačné spisy PnD,RP,všetky písmená Macáková Jarmila, Mgr. 206 2. posch. 035/2440553 Jarmila.Macakova@upsvr.gov.sk
ŠSD: Č,Ke,O,T HN: N. Zámky: Cz, Č,G,S -okrem Sz, Semerovo:A-I Keleová Ivana,Mgr. 207 2. posch. 035/2440550 Ivana.Keleova@upvsr.gov.sk
Sallaiová Sandra 205 2.posch. 035/2440551 Sandra.Sallaiova@upsvr.gov.sk
ŠSD: M HN: Ukrajina-odídenci Petíková Ivana,Mgr. 16 prízemie 035/2440319 Ivana.Petikova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu: A,Á,B,C,Č,E,É,F,R,Q,O,Ó,T,Ť Vendelová Denisa, Bc. 17 prízemie 035/2440322 Denisa.Vendelova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu: D,Ď,H,CH,I,Í,J,L,Ľ ,Ka,Ki,Ke,Kl,Kr,Kš,Z,Ž Kálmán Imrich 17 prízemie 035/2440322 Imrich.Kalman@opsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu: G,M,N,Ň,U,Ú,Y,X,Ko,Ku,Kv,V,W,P,S,Š Szedláková Erika 16 prízemie 035/2440319 Erika.Szedlakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
vedúca úseku sociálnych vecí Šáteková Katarína, Ing. 11 2.poschodie 031/2447300 katarina.satekova@upsvr.gov.sk
HN: Žiharec, Tešedíkovo, ŠSD:J,R,T,Z,Ž, HN : odídenci UA Vrábliková Jana, Mgr. 4 2. posch. 031/2447520 jana.vrablikova@upsvr.gov.sk
HN: Močenok, Šaľa A-H, T,U, ŠSD: D,Ď,Ka-Kt Šrámková Darina, Mgr. 1 2. posch. 031/2447556 darina.sramkova@upsvr.gov.sk
HN: DIAKOVCE, Vlčany, Šaľa Ch, I,J,K, N,O,P,R ŠSD: S
Dotácie: Šaľa, Kráľová n./V., Trnovec n./V., HN Vlčany, ŠSD: B-okrem Ba, C,Č, Ch,E,N,O Monika Kormošiová 8 2. posch. 031/2447517 monika.kormosiova@upsvr.gov.sk
HN : Diakovce, Hájske ŠSD Šaľa CH, I, J, K ŠSD: St-Sz, úvery na bývanie Martina Haasz Polčáková, Ing. 5 2. posch. 031/2447514 Martina.HaaszPolcakova@upsvr.gov.sk
HN: Selice, Kráľová nad Váhom ŠSD: I,P,Š,U Sedláková Renáta, Bc. 6 2. posch. 031/2447515 renata.sedlakova@upsvr.gov.sk
HN: Horná Kráľová, Šaľa V,Z ŠSD: Ku-Ky,L + koordinácia so zahraničím N-Z Szaller Jana, Mgr. 7 2. posch. 031/2447516 jana.szaller@upsvr.gov.sk
NV Vlčany, Horná Kráľová, ŠSD M+ koordinácia so zahraničím A-M Czuczor Simona, Ing. 7 2. posch. 031/2447516 simona.kmecova@upsvr.gov.sk
HN: Neded, Dlhá nad V., DOTÁCIE: Diakovce, Tešedíkovo, Žiharec, Vlčany, Neded, Selice, Močenok, Hájske, H.Kráľová ŠSD: F,H, A Tóthová Anna, Bc. 8 2. posch. 031/2447517 anna.tothova@upsvr.gov.sk
HN: Trnovec n/V, Šaľa L,M,N,O,P,R,S, ŠSD: G,V,W,Y,Ba Vojtková Andrea, Mgr. 5 2.posch. 031/2447514 andrea.vojtkova@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu: A - L Deák František, Bc. 15 prízemie 031/2447327 frantisek.deak@upsvr.gov.sk
referát prvého kontaktu: M - Z Szombathová Mária, Bc. 17 prízemie 031/2447313 maria.szombathova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny Jónašová Ildikó, Mgr. 107B 1.posch. 036/2443510 Ildiko.Jonasova@upsvr.gov.sk
agenda štátnych sociálnych dávok/SR Štúrovo,M,N,O,R, Obid, Malá nad Hronom, Mužla , agenda rodinných dávok EÚ: Štúrovo A – R, Bajtava, Bruty, Kamenný Most, Obid, Salka, Malá nad Hronom, Mužla , agenda hmotnej núdze Obid , príspevky v náhradnej starostlivosti: Štúrovo A – R, Bajtava, Bíňa, Bruty, Kamenný Most, Kamenín, Kamenica nad Hronom, Malá nad Hronom, Mužla, Obid, Salka Licskóová Edita, Ing. 105B 1.posch. 036/2443550 Edita.Licskoova@upsvr.gov.sk
agenda štátnych sociálnych dávok/SR Štúrovo T, Svodín, Sikenička, Pavlová, Chľaba Svodín - agenda hmotnej núdze Štúrovo S-Ž, Svodín, Gbelce, Chľaba, Belá, Ľubá, Leľa, Nová Vieska, Šarkan, Malé Kosihy, Sikenička, Pavlová – agenda príspevkov náhradnej starostlivosti agenda rodinných dávok /EÚŠtúrovo S-Ž, Svodín, Gbelce, Chľaba, Belá, Ľubá, Leľa, Nová Vieska, Šarkan, Malé Kosihy, Sikenička, Pavlová, Kamenica n/Hr., Kamenín, Nána, Bíňa Klacsánová Erika, Mgr. 105A 1.posch. 036/2443531 Erika.Klacsanova@upsvr.gov.sk
agenda hmotnej núdze - Štúrovo A,B,L, T, U, Z, Ž, Chľaba, Belá, Ľubá, Šarkan, Divá, Mužla, Nová Vieska, Pavlová, Sikenička agenda náhradného výživného - Štúrovo, Mužla, Nová Vieska, Obid, Šarkan, Divá, Ľubá, Belá, Chľaba, Pavlová, Sikenička ŠSD – PPnD: Štúrovo A,B,L, T, U, Z, Ž, Chľaba, Belá, Ľubá, Šarkan, Divá, Mužla, Nová Vieska, Pavlová, Sikenička Dotácia na stravu a školské potreby Hirošová Beáta, Ing. 102B 1.posch. 036/2443111 Beata.Hirosova@upsvr.gov.sk
agenda štátnych sociálnych dávok - Bajtava, Bíňa, Bruty, Kamenica nad Hronom, Leľa Štúrovo I,J,K,L,P,U,Z,Ž, agenda hmotnej núdze - Štúrovo I,J,K,P, Bajtava, Bíňa, Bruty, Kamenica nad Hronom, Leľa agenda náhradného výživného - Bajtava, Bíňa, Bruty, Kamenica nad Hronom, Leľa, Štúrovo Izsáková Andrea, Mgr. 106B 1.posch. 36/2443512 Andrea.Izsakova@upsvr.gov.sk
agenda hmotnej núdze – Štúrovo M, N, R, Kamenín, Kamenný Most, Malé Kosihy, Salka, Malá nad Hronom agenda náhradného výživného - Svodín, Štúrovo, Kamenín, Kamenný Most, Malé Kosihy, Salka, Malá nad Hronom agenda štátnych sociálnych dávok/SR - Štúrovo A,B,C,D,F,G, Kamenín, Kamenný Most, Ľubá, Malé Kosihy, Salka, Šarkan-Divá Mánya Andrea, Ing. 101A 1.posch. 036/2443521 Andrea.Manya@upsvr.gov.sk
agenda hmotnej núdze - Štúrovo C-H,O,S,Š,V,W, Nána, Gbelce agenda náhradného výživného - Gbelce, Nána, Štúrovo agenda štátnych sociálnych dávok/SR -Štúrovo E, H, O, S, Š, V, W, Belá, Gbelce, Nána, Nová Vieska Mártonová Andrea, Bc. 106A 1.posch. 036/2443518 Andrea.Martonova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu: Štúrovo A - J, Bruty,Gbelce,KamenicHronom, Kamenín,Leľa,Nová Vieska, Obid ,Pavlová, Salka ,Sikenička,Šarkan Referát prvého kontaktu: Alena Lacušková 108B 1.posch. 036/2443523 036/2443522 Alena.Lacuskova@upsvr.gov.sk
Štúrovo: K – Y,Bajtava, Belá, Bíňa,Chľaba, Kamenný Most, Ľubá MalánadHronom,MaléKosihy,Mužla,Nána Svodín Mihályová Erika Mgr. 108B 1.posch. 036/2443522 Erika.Mihalyova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Šurany SNP 149, 942 01 Šurany, 035/2441 999
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny Vincúrová Dáša, Ing. 25 1. posch. 035/2441510 Dasa.Vincurova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, ŠSD: Mojzesovo, Černík, Hul, Rastislavice, Komjatice A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, H, Ch, I, J, K Koordinácia EÚ: Dolný Ohaj, Mojzesovo, Černík, Hul, Rastislavice, Komjatice, Trávnica, Lipová, Veľký Kýr, Úľany nad Žitavou Nemešová Viera, Mgr. 31 1.posch. 035/2441515 Viera.Nemesova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, ŠSD: Maňa, Kmeťovo, Radava, Šurany H, I, J ,K ,L Náhradné výživné: Bardoňovo, Černík, Dedinka, Hul, Mojzesovo, Podhájska, Pozba, Rastislavice, Šurany, Vlkas Barátová Mária, Mgr. 31 1.posch. 035/2441515 Maria.Baratova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, ŠSD: Podhájska, Dedinka, Pozba, Bardoňovo, Vlkas, Šurany M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, Z, Ž Koordinácia EÚ: Podhájska, Dedinka, Pozba, Bardoňovo, Vlkas, Šurany, Radava, Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Maňa Pickemová Monika, Mgr. 23 1.posch. 035/2441554 Monika.Pickemova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, ŠSD, Náhradné výživné: Veľký Kýr, Úľany nad Žitavou, Šurany A, B, C, Č, D, Ď, E, F, G, Dotácie: Bardoňovo, Černík, Dedinka, Kmeťovo, Radava, Rastislavice, Šurany, Úľany nad Žitavou, Veľký Kýr Katerinková Helena, Mgr. 29 1.posch. 035/2441516 Helena.Katerinkova@upsvr.gov.sk
Hmotná núdza, ŠSD, Náhradné výživné: Dolný Ohaj, Trávnica, Lipová, Michal nad Žitavou, Komjatice L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, Z, Ž Dotácie: Dolný Ohaj, Hul, Komjatice, Lipová, Maňa, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Podhájska, Trávnica Farkasová Miroslava, Mgr. Ing. 29 1.posch. 035/2441516 Miroslava.Farkasova@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu: A-L Grosman Mário 9 prízemie 035/2441317 Mario.Grosman@upsvr.gov.sk
Referát prvého kontaktu: M-Y Vavríková Katarína, Bc. 9 prízemie 035/2441317 Katarina.Vavrikova@upsvr.gov.sk
späť