Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

- SB = stará budova, NB = nová budova nz@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúca oddelenia Tóthová Andrea, Ing. 27 prízemie SB 035/2440670 andrea.tothova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti Papová Katarína, Mgr. 28 prízemie SB 035/2440674 katarina.papova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Nové Zámky F-M, Dvory n/Žit. A-K, Andovce A-K, Komoča A-K, Zemné A-K Hlavatá Martina, Mgr. 23 prízemie SB 035/2440675 martina.hlavata@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Nové Zámky N-Z, Dvory n/Žit.L-Z, Andovce L-Z, Komoča L-Z, Zemné L-Z Cviková Jana, Mgr. 23 prízemie SB 035/2440675 jana.cvikova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Nové Zámky A-E, Branovo, Čechy, Kolta, Semerovo Vrzalová Veronika 23 prízemie SB 035/2440675 veronika.vrzalova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Štúrovo a okolie, Dubník, Jasová, Tvrdošovce, Palárikovo, Rúbaň, Strekov -A-K Bucsek Viktória, Mgr. 20 prízemie SB 035/2440672 viktoria.bucsek@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Štúrovo a okolie, Dubník, Jasová, Tvrdošovce, Palárikovo, Rúbaň, Strekov - L-Z Valachová Lenka, Mgr. 20 prízemie SB 035/2440672 lenka.valachova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Šurany a okolie, Bánov, Bešeňov, Veľké Lovce, Jatov - A-K Moravská Eva, Ing. Bc. 20 prízemie SB 035/2440673 eva.moravska@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - Šurany a okolie, Bánov, Bešeňov, Veľké Lovce, Jatov - L-Z Palacková Adriana, Mgr. 20 prízemie SB 035/2440673 adriana.palackova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu S, Š, T,D Svrčeková Daniela, Mgr. 24 prízemie SB 035/2440642 daniela.svrcekova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu C, Č, F, G, J, L Hrušková Emília, Ing. 24 prízemie SB 035/2440642 emilia.hruskova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu H, CH, M, D Zábranská Soňa, Bc. 25 prízemie SB 035/2440643 sona.zabranska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu B ,E, N, O, U Hlavačková Tatiana, Mgr. 25 prízemie SB 035/2440643 tatiana.hlavackova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu K, I Strhanová Natália, Ing. 26 prízemie SB 035/2440644 natalia.strhanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu A, P, R, V, Z, Ž Liptáková Jana 26 prízemie SB 035/2440644 jana.liptakova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 52/21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny Šáteková Katarína, Ing. 11 2.poschodie 031/2447300 Katarina.Satekova@upsvr.gov.sk
posudkové činnosti - okres Šaľa Belovičová Iveta, RNDr. 7 prízemie 031/2447671 iveta.belovicova@upsvr.gov.sk
peňažné prísevky na kompenzáciu V, preukazy ŤZP a parkovací preukaz Jarošová Ildikó, Mgr. 7 prízemie 031/2447671 ildiko.jarosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu A,B,C,E,F,CH,G,I,J,L,R Forróová Ildikó, Bc. 12 prízemie 031/2447642 ildiko.forroova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu D,K,S,Sz,Š,U, Bergendiová Eva, Bc. 12 prízemie 031/2447642 eva.bergendiova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu H,M,N,O,P,T,Z,Ž Skačanová Petra, Bc. 12 prízemie 031/2447642 petra.skacanova@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443111
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny Jónašová Ildikó, Mgr. 107B 1. 036/2443510 Ildiko.Jonasova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu : - A-G Csiffáry Ladislav 103A 1. 036/2443641 ladislav.csiffary@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu : H, I,J, K, M, P, Va Bc. Rita Solčanská 103B 1. 036/2443530 rita.solcanska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu : L, N,O,R,S, SZ, Š, T,U, V, Z,Ž Ing. Klára Molnárová 102B 1. 036/2443111 klara.molnarova2@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
vedúca úseku sociálnych vecí a rodiny Vincúrová Dáša, Ing. 1. poschodie 035/2441510 Dasa.Vincurova@upsvr.gov.sk
Šurany, Maňa, Černík Vašeková Dana, Mgr. 42 suterén 035/2441641 dana.vasekova@upsvr.gov.sk
Dolný Ohaj, Černík, Mojzesovo, Hul, Vlkas, Lipová, Podhájska,Radava, Veľký Kýr Čelešová Eva, Bc. 43 suterén 035/2441642 eva.celesova@upsvr.gov.sk
Komjatice, Rastislavice, Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Úľany nad Žitavou, Bardoňovo, Dedinka, Trávnica,Pozba Petrášová Denisa, Mgr. 42 suterén 035/2441641 denisa.petrasova@upsvr.gov.sk
späť