Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
vedúca oddelenia Kecskésová Lucia, Mgr. 221 2. SB 035/2440 600 lucia.kecskesova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Vargová Lenka, Mgr. 216 2. SB 035/2440 605 lenka.vargova3@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Baloghová Jana, Mgr. 216 2. SB 035/2440 605 jana.baloghova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Kajanovičová Ľubica, PhD. 210 2. SB 035/2440 606 lubica.kajanovicova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Macková Lucia, Mgr. 210 2. SB 035/2440 606 lucia.mackova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Kvasnovská Henrieta, Bc. 211 2. SB 035/2440 607 henrieta.kvasnovska@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Szöke Stanislava, Bc. 211 2. SB 035/2440 607 stanislava.szoke@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Podhorová Miroslava, Mgr. 210 2. SB 035/2440 611 miroslava.podhorova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Černáková Emília, Mgr. 225 2. SB 035/2440 603 emilia.cernakova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Šimčíková Martina, Mgr. 213 2. SB 035/2440 608 martina.simcikova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Kecskésová Hana, Mgr. 213 2. SB 035/2440 608 hana.kecskesova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Refková Katarína, Mgr. 224 2. SB 035/2440 609 katarina.refkova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Vargová Michaela, Ing. 219 2. SB 035/2440 619 michaela.vargova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Katlerová Nikoleta, Mgr. 219 2. SB 035/2440 619 nikoleta.katlerova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Šimunková Svetlana, Mgr. 220 2. SB 035/2440 614 svetlana.simunkova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Drugová Melinda, Mgr. 220 2. SB 035/2440613 melinda.drugova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Remeňová Silvia, Mgr. 229 2. SB 035/2440602 silvia.remenova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Szymakowska Mária, Mgr. 229 2. SB 035/2440602 maria.szymakowska@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Gladišová Linda, Mgr. 220 2. SB 035/2440 614 linda.gladisova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Tašká Georgína, Bc. 224 2.SB 035/2440 609 georgina.taska@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Lakatošová Beáta, Mgr. 214 2.SB 035/2440 612 beata.lakatosova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti Gubová Otília, Mgr. 227 2. SB 035/2440 615 otilia.gubova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti Granatová Žaneta, Mgr. 227 2. SB 035/2440 615 zaneta.granatova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti Molnárová Zuzana, Mgr. 228 2.SB 035/2440 618 zuzana.molnarova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby Kmetiová Ivana, Mgr. 226 2. SB 035/2440 610 ivana.kmetiova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre plnoleté fyzické osoby Holečková Ľubomíra, Bc. 226 2.SB 035/2440 610 lubomira.holeckova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2447999
Rodičovský konflikt Uková Ingrid, Mgr. 9 2. 031/2447606 ingrid.ukova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Helena Hanusková, Mgr. 18 2. 031/2447608 helena.hanuskova@upsvr.gov.sk
Rodičovský konflikt Szöcs Ján, Mgr. 13 2. 031/2447602 jan.szocs@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Polláková Jana, Mgr. 16 2. 031/2447601 jana.pollakova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Považayová Gabriela, Mgr. 15 2. 031/2447609 gabriela.povazayova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Nagyová Nikola, Mgr. 17 2. 031/2447611 nikola.nagyova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Szomolovi Orelová Adriána, Mgr. 3 2. 031/2447551 adriana.szomolai.orelova@upsvr.gov.sk
Ohrozené rodiny Čentéšová Iveta, Bc. 14 2. 031/2447603 iveta.centesova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti Végfalviová Zuzana, Mgr. 2 2. 031/2447605 zuzana.vegfalviova@upsvr.gov.sk
Sociálna kuratela pre deti Tóthová Miroslava, Mgr. 12 2. 031/2447604 miroslava.tothova@upsvr.gov.sk
späť