Oddelenie sprostredkovania práce

Oddelenie sprostredkovania práce

pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999 SB = stará budova, NB = nová budova
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia
Gajdošíková Anita, Mgr. 14 prízemie SB 035/2440310 anita.gajdosikova@upsvr.gov.sk
Obec, mesto
Andovce Švajdová Silvia, Mgr. 2B prízemie SB 035/2440320 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Bánov Majerčíková Emília, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Bešeňov Rezdovičová Iveta 4B prízemie SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Branovo Švajdová Silvia, Mgr. 2B prízemie SB 035/2440320 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Čechy Šlahorová Dominika, Ing. 3B prízemie SB 035/2440331 dominika.slahorova@upsvr.gov.sk
Dubník Kanyicsková Klaudia, Bc. 15 prízemie SB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Dvory nad Žitavou A - K Kelemenová Martina, Mgr. 15 prízemie SB 035/2440320 martina.kelemenova@upsvr.gov.sk
Dvory nad Žitavou L - Ž Kanyicsková Klaudia, Bc. 15 prízemie SB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Jasová Šlahorová Dominika, Ing. 3B prízemie SB 035/2440331 dominika.slahorova@upsvr.gov.sk
Jatov Gašparíková Renáta, Mgr. 5 prízemie SB 035/2440311 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Kolta Rezdovičová Iveta 4B prízemie SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Komoča Baráthová Alexandra 4 prízemie SB 035/2440321 alexandra.barathova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky A, Á Švajdová Silvia, Mgr. 15 prízemie SB 035/2440320 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky B Šlahorová Dominika, Ing. 3B prízemie SB 035/2440331 dominika.slahorova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky C, Č Bozóová Jana, Mgr. 3B prízemie SB 035/2440331 jana.bozoova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky D-Ď Baráthová Alexandra 4 prízemie SB 035/2440321 alexandra.barathova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky E, É Gašparíková Renáta, Mgr. 5 prízemie SB 035/2440311 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky F Suchanová Diana, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 suchanova.diana@upsvr.gov.sk
Nové Zámky G Rezdovičová Iveta 4B prízemie SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky H Baráthová Alexandra 4 prízemie SB 035/2440321 alexandra.barathova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky CH Baráthová Alexandra 4 prízemie SB 035/2440321 alexandra.barathova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky I, Í Rezdovičová Iveta 4B prízemie SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky J Šlahorová Dominika, Ing. 3B prízemie SB 035/2440331 dominika.slahorova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky K Buranská Jana, Ing. 4B prízemie SB 035/2440323 jana.buranska@upsvr.gov.sk
Nové Zámky L, Ĺ, Ľ Cifrová Silvia 4 prízemie SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky M Kelemenová Martina, Mgr. 15 prízemie SB 035/2440320 martina.kelemenova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky N, Ň Gašparíková Renáta, Mgr. 5 prízemie SB 035/2440311 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky O, Ó, Ö Majerčíková Emília, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky P Bozóová Jana, Mgr. 3B prízemie SB 035/2440331 jana.bozoova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Q - R Kanyicsková Klaudia, Bc. 15 prízemie SB 035/2440317 klaudia.kanyicskova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky S Švajdová Silvia, Mgr. 2B prízemie SB 035/2440320 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Š Švajdová Silvia, Mgr. 2B prízemie SB 035/2440320 silvia.svajdova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky T, Ť Rezdovičová Iveta 4B prízemie SB 035/2440323 iveta.rezdovicova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky U Cifrová Silvia 4 prízemie SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky V, W, Y Majerčíková Emília, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Z Majerčíková Emília, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Nové Zámky Ž Majerčíková Emília, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 emilia.majercikova@upsvr.gov.sk
Palárikovo Cifrová Silvia 4 prízemie SB 035/2440321 silvia.cifrova@upsvr.gov.sk
Rúbaň Baráthová Alexandra 4 prízemie SB 035/2440321 alexandra.barathova@upsvr.gov.sk
Semerovo Suchanová Diana, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 suchanova.diana@upsvr.gov.sk
Strekov Suchanová Diana, Mgr. 3 prízemie SB 035/2440318 suchanova.diana@upsvr.gov.sk
Tvrdošovce Gašparíková Renáta, Mgr. 5 prízemie SB 035/2440311 renata.gasparikova@upsvr.gov.sk
Veľké Lovce Buranská Jana, Ing. 4B prízemie SB 035/2440323 jana.buranska@upsvr.gov.sk
Zemné Bozóová Jana, Mgr. 3B prízemie SB 035/2440331 jana.bozoova@upsvr.gov.sk
Recepcia:
potvrdenia o evidencii, evidencia ZoZ Ostrožlíková Nora 2 prízemie SB 035/2440301 nora.ostrozlikova@upsvr.gov.sk
potvrdenia o evidencii, evidencia ZoZ Kevélyová Gizela 2 prízemie SB 035/2440301 gizela.kevelyova@upsvr.gov.sk
Zamestnávatelia: nahlasovanie voľných prac.miest, realizácia výberových konaní, hromadné prepúšťanie
Likerová Štěpánka, Mgr. 8 prízemie SB 035/2440410 stepanka.likerova@upsvr.gov.sk
Borošová Ivana, Mgr. 8 prízemie SB 035/2440410 ivana.borosova@upsvr.gov.sk
Illéšová Kantárová, Ing. 7 prízemie SB 035/2440414 kristina.illesovakantarova@upsvr.gov.sk
Nemešová Monika, Mgr. 7 prízemie SB 035/2440414 monika.nemesova@upsvr.gov.sk
Agenda: cudzinci, informačné karty, povinný podiel
Palacková Zuzana, Ing. 9 prízemie SB 035/2440408 zuzana.palackova@upsvr.gov.sk
Hariš Šubová Katarína, Mgr. 9 prízemie SB 035/2440408 katarina.subova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2447999
vedúci pracoviska Straňáková Silvia, PhDr. 3 prízemie 031/2447100 silvia.stranakova@upsvr.gov.sk
Šaľa A,D,Ď,I,J,L,N,O, Močenok Miklovič Katarína, Bc. 6 1. posch. 031/2447325 katarina.miklovic@upsvr.gov.sk
Šaľa P,Horná Kráľová, Tešedíkovo Iványiová Janette 7 1. posch. 031/2447322 janette.ivanyiova@upsvr.gov.sk
Šaľa G,T,Ť, Dlhá n/V, Trnovec n/V, Žiharec Chudáčiková Zuzana, Mgr. 7 1. posch. 031/2447322 zuzana.chudacikova@upsvr.gov.sk
Šaľa H,CH, Selice Stračárová Antónia 5 1. posch. 031/2447316 antonia.stracarova@upsvr.gov.sk
Šaľa V,W, Diakovce, Vlčany Polláková Ornela, Mgr. 13 1. posch. 031/2447319 ornela.pollakova@upsvr.gov.sk
Šaľa C,Č,K, Hájske, Neded, Malíková Mária, Bc. 13 1. posch. 031/2447317 maria.malikova3@upsvr.gov.sk
Šaľa E,F,S,Š, Kmotríková Klaudia Bc. 3 1.posch. 031/2447321 klaudia.kmotrikova@upsvr.gov.sk
Šaľa B,M,R,U,Z,Ž, Kráľová n/V., Vászondiová Anna, Mgr. 3 1.posch. 031/2447321 anna.vaszondiova@upsvr.gov.sk
Zamestnávatelia: nahlasovanie voľných prac.miest, realizácia výberových konaní, hromadné prepúšťanie Matajsová Viera, Mgr. 4 1.posch. 031/2447410 viera.matajsova@upsvr.gov.sk
Recepcia, podateľňa Bukovská Klaudia, Bc. 1 prízemie 031/2447999 klaudia.bukovska@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
koordinátorka pracoviska Žákovičová Katarína, Mgr. 606 6. posch 036/2443310 katarina.zakovicova@upsvr.gov.sk
Leľa, Pavlová, Nová Vieska, Nána, Svodín, Sikenička Jónášová Iveta, Bc. 603A 6. posch 036/2443311 iveta.jonasova2@upsvr.gov.sk
Kamenica nad Hronom, Gbelce, Obid Danča Andrea, Mgr. 602B 6. posch 036/2443410 andrea.danca@upsvr.gov.sk
Bajtava, Bíňa, Mužla, Ľubá Pálová Henrieta, Bc. 608 6. posch 036/2443319 henrieta.palova@upsvr.gov.sk
Chľaba, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Šarkan Emberová Monika, Bc. 602A 6. posch 036/2443312 monika.emberova@upsvr.gov.sk
Štúrovo A - K, Bruty, Salka Monika Paszterkóová, Ing. 601 6. posch 036/2443999 monika.paszterkoova@upsvr.gov.sk
Štúrovo L - Ž, Belá, Malé Kosihy Tamásová Denisa, Mgr. 601 6. posch 036/2443999 denisa.tamasova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šurany (SNP 149, 942 01 Šurany), 035/2441999
koordinátorka pracoviska Hrašková Mária, Mgr. 21 1. posch 035/2441310 maria.hraskova@upsvr.gov.sk
Dolný Ohaj, Úľany nad Žitavou, Hul, Mojzesovo, Pozba, Rastislavice, Vlkas, Radava Bojdová Michaela, Mgr. 8 prízemie 035/2441311 michaela.bojdova@upsvr.gov.sk
Komjatice I-P, Šurany I-P, Kmeťovo, Bardoňovo, Dragúňová Miroslava 3 prízemie 035/2441315 miroslava.dragunova@upsvr.gov.sk
Maňa, Lipová, Veľký Kýr, Filipovičová Bianka 8 prízemie 035/2441311 bianka.filipovicova@upsvr.gov.sk
Komjatice R-Ž, Šurany R-Ž, Černík, Michal nad Žitavou, Trávnica Tináková Mária 3 prízemie 035/2441314 maria.tinakova@upsvr.gov.sk
Komjatice A-CH, Šurany A-CH, Dedinka, Podhájska, Homolová Lenka, Mgr. 3 prízemie 035/2441315 lenka.homolova@upsvr.gov.sk
späť