Referát aktivačné centrum

Referát aktivačné centrum

- SB = stará budova, NB = nová budova -
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
pracovisko Nové Zámky (F. Kapisztóryho 1, 940 02 Nové Zámky), 035/2440999
Koordinátor referátu aktivačného centra: Andovce, Jatov, Komoča,Nové Zámky, Strekov, Tvrdošovce, Zemné Mgr. Darina Hudačková 208 SB 2.poschodie 035/2440370 Darina.Hudackova@upsvr.gov.sk
§10 zákona č.417/2013 : Bánov,Dubník, Jasová, Kolta, Palárikovo, Bíňa, Gbelce,Chľaba, Nová Vieska, Salka, Černík, Dedinka, Komjatice, Lipová, Mojzesovo, Podhájska, Pozba, Radava, Rastislavice, Šurany Trávnica, Úľany nad Žitavou, Veľký Kýr Bc. Adriána Horváthová 209 SB 2.poschodie 035/2440372 Adriana.Horvathova@upsvr.gov.sk
§10 zákona č.417/2013: Bešeňov, Branovo, Čechy, Dvory nad Žitavou, Rúbaň, Semerovo, Veľké Lovce, Bardoňovo, Dolný Ohaj, Hul, Kmeťovo, Maňa, Michal nad Žitavou, Vlkas, Belá, Bruty, Kamenný Most, Ľubá, Obid, Svodín Iveta Birkusová 209 SB 2.poschodie 035/2440373 Iveta.Birkusova@upsvr.gov.sk
pracovisko Šaľa (P. Pázmáňa 21, 927 01 Šaľa), 031/2440999
§10 zákona č.417/2013 : Diakovce, Dlhá nad Váhom,Hájske, Horná Kráľová, Kráľová nad Váhom, Močenok, Neded, Selice, Šaľa, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Žihárec Silvia Vargová 7 3.poschodie 031/2447373 silvia.vargova3@upsvr.gov.sk
pracovisko Štúrovo (Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo), 036/2443999
§10 zákona č.417/2013 : Bajtava, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Leľa, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Pavlová, Sikenička, Šarkan, Štúrovo Henrieta Debnáriková 102A 1.poschodie 036/2443371 henrieta.debnarikova@upsvr.gov.sk
späť