Ako mám postupovať, ak ochoriem?

Vaša pracovná neschopnosť je vážnym dôvodom, pre ktorý úrad ospravedlní Vaše nedostavenie sa na úrad v určenom termíne na úrad alebo iné miesto určené úradom, ale len v tom prípade, že doručíte úradu potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti najneskôr do troch pracovných dní odo dňa jeho vystavenia.

Vzor tlačiva „Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti“ [ RTF 88.4 kB] Vám vydá zamestnanec úradu pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. 

Počas trvania práceneschopnosti ste povinný ako uchádzač o zamestnanie dodržiavať liečebný režim. Nedodržiavanie liečebného režimu sa považuje za nespoluprácu s úradom a jeho následkom je sankčné vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti osobne predkladáte Vašej sprostredkovateľke v deň nasledujúci po jej ukončení.


 

Dátum vytvorenia stránky: 30.10.2012
Dátum aktualizácie: 02.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-11:00

Utorok

8:00-11:00

Streda

13:00-16:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-11:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac