Sprostredkovanie práce

Poskytované služby

Hlavné činnosti OSO

Poskytovanie základného poradenstva:

  • v oblasti služieb zamestnanosti: možností evidencie na úrade, možností poskytovania informačno-poradenských služieb, možností zaradenia na jednotlivé nástroje aktívnej politiky trhu práce, základné podmienky poskytnutia jednotlivých príspevkov, možnosti a podmienky zapojenia sa do jednotlivých národných projektov
  • v oblasti poskytovania dávok pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného: zisťovanie rodinného stavu, kto tvorí členov domácnosti, čo sa považuje za príjem, sociálny status členov domácnosti, splnenie podmienok pre poskytnutie náhradného výživného
  • v oblasti poskytovania náhradného výživného: splnenie podmienok pre poskytnutie náhradného výživného
  • v oblasti poskytovania štátnych sociálnych dávok: základné informácie o typoch štátnych dávok - príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevky k náhradnej starostlivosti, príspevok na pohreb, koordinačné príspevky v rámci EÚ, podmienky poskytovania, výška príspevku. 

 

viac

 

Pracoviská

Zamestnanci OSO poskytujú uvedené základné poradenstvo klientom podľa abecedy (priezviska občana) na troch pracoviskách:

  • v Prievidzi, Šumperská 1, v kancelárii č. 04-08, 34-36, 47-53,
  • v Handlovej, Nám. baníkov 24, kancelária č. 07 až 11 a 
  • v Novákoch, Nám. SNP č. 174, kancelária č. 04, 06, 10 a 11.

Rajón Prievidza: Bojnice, Cígeľ, Kanianka, Kľačno, Kocúrany, Koš, Lazany, Malinová, Nedožery-Brezany, Nitrianske Pravno, Opatovce nad Nitrou, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Sebedražie, Šútovce, Tužina

Rajón Handlová: Chrenovec, Jalovec, Lipník, Malá Čausa, Veľká Čausa, Ráztočno

Rajón Nováky: Bystričany, Čavoj, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dlžín, Dolné Vestenice, Horná Ves, Horné Vestenice, Kamenec pod Vtáčnikom, Kostolná Ves, Lehota pod Vtáčnikom, Liešťany,  Nevidzany, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany,  Nitrica, Oslany, Podhradie, Radobica, Rudnianska Lehota, Seč, Temeš, Valaská Belá, Zemianske Kostoľany

 

viac

 

Kontakty

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac