Kontakty

Informátor - pracovisko Prievidza
tel: +421-46-2440 999

Riaditeľ ÚPSVaR Prievidza
Ing. Radko Gavliak
tel:  +421-46-2440 101
fax: +421-46-5423 886
e-mail: Radko.Gavliak@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky
Ing. Eva Boháčová
tel:  +421-46-2440 170
e-mail: Eva.Bohacova@upsvr.gov.sk

Referát kontroly
Mgr. Viliama Remeňová
tel:  +421-46-2440 130
e-mail: Viliama.Remenova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana
Ing. Katarína Danišová
tel: +421-46-2440 200
e-mail: Katarina.Danisova@upsvr.gov.sk


Odbor služieb zamestnanosti

Riaditeľka odboru služieb zamestnanosti
Mgr. Jaroslava Kohútová
tel: +421-46-2440 300
e-mail: Jaroslava.Kohutova@upsvr.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania
PaedDr. Michal Lukáč
tel: +421-46-2440 310
e-mail: Michal.Lukac@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF
Ing. Margita Géczyová
tel: +421-46-2440 400
e-mail: Margita.Geczyova@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum
Mgr. Slavomíra Lenhartová
tel: +421-46-2440 460
e-mail: Slavomira.Lenhartova@upsvr.gov.sk


Odbor sociálnych vecí a rodiny

Riaditeľka odboru
PhDr. Silvia Alušicová
tel: +421-46-2440 500
e-mail: Silvia.Alusicova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
PhDr. Lívia Červená
tel: +421-46-2440 670
e-mail: Livia.Cervena@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Mgr. Katarína Titková
tel: +421-46-2440 600
e-mail: Katarina.Titkova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štatnych sociálnych dávok
Ing. Elena Belancová
tel: +421-46-2440 550
e-mail: Elena.Belancova@upsvr.gov.sk


Pracovisko Handlová

koordinátorka pracoviska
Ing. Jana Šverlová
tel: +421-46-2442 680
e-mail: Jana.Sverlova@upsvr.gov.sk


Pracovisko Nováky

koordinátor pracoviska
Ing. Miloš Gašparovič
tel: +421-46-2441 373
e-mail: Milos.Gasparovic@upsvr.gov.sk


 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň *
Piatok 8:00-12:00

* V nestránkový deň (štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212
Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie.

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac