Oznamy odboru zamestnanosti

Výkon činnosti podľa §10 (32 hodín/mesiac)

ÚPSVaR Partizánske, Aktivačné centrum oznamuje, že výkon činností v zmysle §§10/12 podľa zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi sa spúšťa od 01.05.2021.

 

viac

 

Stretnutie so zamestnávateľmi

V rámci „Celoeurópskeho dňa pre zamestnávateľov“ zorganizoval
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske dňa 21. apríla
2016 vo svojich priestoroch stretnutie so zamestnávateľmi
okresu Partizánske a Bánovce nad Bebravou...

 

viac

 

Regionálny plán zamestnanosti na rok 2016

 

viac

 

Regionálny projekt praktického zapracovania uchádzačov o zamestnanie v oblasti obuvníctva a odevníctva

Partizánsko-bánovský región je známy svojou dlhoročnou tradíciou výroby v oblasti obuvníctva a odevníctva. V posledných rokoch ...

 

viac

 

Šesť nových národných projektov na podporu zamestnanosti

Úrady práce ponúkajú v súčasnosti šesť nových národných projektov na podporu zamestnanosti UoZ najmä z rizikových kategórií, ktorými sú mladí do 29 rokov, dlhodobo nezamestnaní a ľudia nad 50 rokov veku...

 

viac

 

Aktivačné práce pokračujú aj v letnom období

podľa zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi je výška pomoci v hmotnej núdzi závislá od aktivity plnoletého práceschopného člena domácnosti. Pomoc v hmotnej núdzi sa mu znižuje o sumu 61,60 €, ak sa mesačne, v rozsahu 32 hodín ...

 

viac

 

Vzťahy sa upevňujú aj takto

Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny plnia čoraz náročnejšie úlohy, preto je nevyhnutné dbať na
prevenciu ich zdravia a predchádzať profesionálnemu vyčerpaniu...

 

 

viac

 

späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac