Kontakty

Informátor – územný úrad ÚPSVaR Partizánske
tel.: +421 38 2442 999
E-mail: pe@upsvr.gov.sk

Informátor - pracovisko Bánovce nad Bebravou
tel.: +421 38 2443 999
E-mail: pe@upsvr.gov.sk

Riaditeľ ÚPSVaR Partizánske
Mgr. Pavol Dragula
tel.:
+421 38 2442 100
e-mail: Pavol.Dragula@upsvr.gov.sk

Sekretariát
Mgr. Monika Chudá
tel.: +421 38 2442 101
e-mail: Monika.Chuda@upsvr.gov.sk

Referát kontroly
Ing. Milan Štiglic
tel.: +421 38 2442 130
e-mail: Milan.Stiglic@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky
Ing. Alena Strempeková – vedúca oddelenia
tel.: +421 38 2442 192
e-mail: Alena.Strempekova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sprostredkovania práce
Mgr. Darina Strychová vedúca oddelenia
tel.: +421 38 2442 310
e-mail: Darina.Strychova@upsvr.gov.sk

Agenda sprostredkovania práce
pracovisko Bánovce nad Bebravou
Bc. Iveta Poštrková koordinátor
tel.: +421 38 2443 315
e-mail: Iveta.Postrkova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti
Ing. Ivana Španková – riaditeľka odboru
tel.: +421 38 2442 300
e-mail: Ivana.Spankova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a poradenstva
Mgr. Jana Struhárová – vedúca oddelenia
tel.: +421 38 2442 450
e-mail: Jana.Struharova@upsvr.gov.sk

Referát poradenstva a vzdelávania
Ing. Róbert Kiaba – vedúci oddelenia
tel.: +421 38 2442 191
e-mail: Robert.Kiaba@upsvr.gov.sk

Aktivačné centrum
Mgr. Tomáš Domin – vedúci aktivačného centra
tel.: +421 38 2442 552
e-mail: Tomas.Domin@upsvr.gov.sk

Agenda aktivačné centrum
pracovisko Bánovce nad Bebravou
Bc. Miroslava Klačková
tel.: +421 38 2443 604
e-mail: Miroslava.Klackova@upsvr.gov.sk


Odbor sociálnych vecí a rodiny 
PhDr. Eva Karabová Bašková, PhD. – riaditeľka odboru
tel.: 
+421 38 2442 500
e-mail:
 Eva.KarabovaBaskova@upsvr.gov.sk


Oddelenie pomoci v hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Mgr. Jana Kližanová – vedúca oddelenia
tel.: +421 38 2442 550
e-mail: Klizanova.Jana@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Mgr. Tomáš Pápay – vedúci oddelenia
tel.: +421 38 2442 600
e-mail: Papay.Tomas@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
PhDr. Gabriela Ďurinová
tel.: +421 38 2442 670
e-mail: Durinova.Gabriela@upsvr.gov.sk

Agenda pomoci v hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
pracovisko Bánovce nad Bebravou
Ing. Denisa Kmeťová
tel.: +421 38 2443 510
e-mail: Denisa.Kmetova@upsvr.gov.sk

Agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
pracovisko Bánovce n/Bebravou
Mgr. Martina Ševčíková
tel.: +421 38 2443 600
e-mail: Martina.Sevcikova@upsvr.gov.sk

Agenda peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností
pracovisko Bánovce n/Bebravou
Mgr. Marta Koišová
tel.: +421 38 2443 641
e-mail: Marta.Koisova@upsvr.gov.sk


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 10.01.2024
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac