Pracoviská úradu

ÚPSVaR Partizánske
Nám. SNP 151/6, 958 01 Partizánske
Telefón: 038/2442 999
E-mail: pe@upsvr.gov.sk


Zväčšiť mapu

Zoznam obcí :

Bošany Brodzany Hradište
Chynorany Ješkova Ves Klátova Nová Ves
Kolačno Krásno Livina
Livinské Opatovce Malé Kršteňany Malé Uherce
Nadlice Nedanovce Ostratice
Partizánske Pažiť Skačany
Turčianky Veľké Kršteňany Veľké Uherce
Veľký Klíž Žabokreky nad Nitrou

 


ÚPSVaR Partizánske, pracovisko Bánovce nad Bebravou
Sládkovičova 60/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Telefón: 038/2443 999


Zväčšiť mapu

Zoznam obcí :

Bánovce nad Bebravou Borčany Brezolupy
Cimenná Čierna Lehota Dežerice
Dolné Naštice Dubnička Dvorec
Haláčovce Horné Naštice Chudá Lehota
Krásna Ves Kšinná Libichava
Ľutov Malá Hradná Malé Hoste
Miezgovce Nedašovce Omastiná
Otrhánky Pečeňany Podlužany
Pochabany Pravotice Prusy
Ruskovce Rybany Slatina nad Bebravou
Slatinka nad Bebravou Šípkov Šišov
Timoradza Trebichava Uhrovec
Uhrovské Podhradie Veľké Držkovce Veľké Hoste
Veľké Chlievany Vysočany Zlatníky
Žitná - Radiša

 


 

Dátum vytvorenia stránky: 21.10.2015
Dátum aktualizácie: 28.11.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac