Oznam pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi

UPOZORNENIE

pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi

Nariadením vlády SR č. 184/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, od 1. júla 2020 je povinnosťou poberateľov dávky v hmotnej núdzi zúčastňovať sa aktivácie v zmysle § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov v mesačnom rozsahu 32 hodín.


 

Dátum vytvorenia stránky: 01.07.2020
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac