Informácia pre občanov s obmedzenou mobilitou

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov má pre občanov s obmedzenou mobilitou zabezpečený bezbariérový vstup nasledovne:

Pracovisko ÚPSVaR Prešov na ul. Slovenskej 87 v Prešove je pre bezbariérový vstup vybavené nájazdovou rampou z dvorovej časti. Pre použitie tohto prístupu je zverejnená informácia na vstupných dverách úradu.  V prípade záujmu o poskytnutie súčinnosti zamestnancom front offisu postačí stlačenie zvončeka. Na rampu sa vchádza cez podchod zo Slovenskej ulice, kde je umiestnený  zvonček pre otvorenie brány. Pre klientov s parkovacím preukazom občana s ŤZP sú pred budovou vytvorené dve parkovacie miesta.

Pracovisko ÚPSVaR Prešov na ul. Duklianskej 1 v Prešove je pre bezbariérový vstup vybavené nájazdovou rampou  z dvorovej časti. Pre použitie tohto prístupu je zverejnená informácia na vstupných dverách úradu.  V prípade záujmu o poskytnutie súčinnosti zamestnancom úradu postačí stlačenie zvončeka.  Pre klientov s parkovacím preukazom občana s ŤZP sú vytvorené dve parkovacie miesta.

Pracovisko ÚPSVaR Prešov na Nám. slobody 87 v Sabinove je pre bezbariérový vstup vybavené plošinou  z dvorovej časti. Pre použitie tohto prístupu je zverejnená informácia na vstupných dverách úradu.  V prípade záujmu o poskytnutie súčinnosti zamestnancom úradu postačí stlačenie zvončeka.  Pre klientov s parkovacím preukazom občana s ŤZP je vytvorené jedno parkovacie miesto.

V prípade potreby po vstupe do budovy sú klienti s obmedzenou mobilitou vybavovaní na prízemí budov a to individuálne a prednostne.


 

Dátum vytvorenia stránky: 05.09.2016
Dátum aktualizácie: 06.09.2016
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00
13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00
13:00-15:00
Streda 8:00-12:00
13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

prostredníctvom elektronického systému na adrese: Tejto adrese

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Chcem sa poradiť /
Chcem podať podnet

viac