Národné projekty

 

Národný projekt "Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ"

Národný projekt "Šanca na zamestnanie"

Národný projekt "Úspešne na trhu práce"

Národný projekt "Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)"

Národný projekt Národný projekt "Cesta z kruhu nezamestnanosti"

Národný projekt „Absolventská prax štartuje zamestnanie“

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“


 

Dátum vytvorenia stránky: 27.10.2015
Dátum aktualizácie: 23.04.2018
späť
 Úradné hodiny

Pondelok nestránkový deň
Utorok nestránkový deň
Streda nestránkový deň
Štvrtok nestránkový deň
Piatok nestránkový deň

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac