RE-PAS

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý si sám na základe vlastného výberu nájde vhodnú rekvalifikáciu, požiada písomne úrad práce formou požiadavky na rekvalifikáciu o schválenie vybranej rekvalifikácie.

Požiadavku a čestné vyhlásenia, ktoré sú prílohou k požiadavke, poskytne uchádzačovi o zamestnanie úrad práce, alebo ju získa tu.

Požiadavku s prílohami predkladá uchádzač o zamestnanie v príjmovej kancelárii oddelenia poradenstva a vzdelávania.

 

Príjmová kancelária Oddelenia poradenstva a vzdelávania pre Prešov:

2. poschodie,  č. kancelárie 106:

Mgr. Eva Földešová,  eva.foldesova@upsvr.gov.sk, č.t. 051 2440 311


 

Dátum vytvorenia stránky: 17.02.2016
Dátum aktualizácie: 02.03.2017
späť
 Úradné hodiny

Pondelok 8:00-12:00 13:00-15:00
Utorok 8:00-12:00 13:00-15:00
Streda 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00

Nahláška voľného pracovného miesta

Spôsob nahlásenia voľného pracovného miesta:

1. prostredníctvom elektronického systému na adrese: www.istp.sk

2. nahláškou voľného pracovného miesta na predpísanom tlačive: Nahláška VPM 

Kontakt

ÚPSVaR Prešov

Slovenská 87

080 28  Prešov

Tel.:  051 2440999

Fax:  051 2440109

pracovisko Sabinov

Tel.:  051 2442999

email:  po@upsvr.gov.sk

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac