Oznámenie - zmena zákona č. 453/2003 Z. z.

 

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o orgánoch štátnej správy“).

Na základe uvedenej legislatívnej zmeny dochádza v rámci existujúcich zmluvných vzťahov, ktoré vznikli na základe dohôd uzatvorených na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zákon o službách zamestnanosti“) a ktorých platnosť a účinnosť trvá aj v roku 2015 k nasledujúcim zmenám:

 

  1. Doterajší názov inštitúcie „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad“ sa mení  na nový názov: „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad“;

  2. Doterajšie IČO Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad: 37937758 zaniká a používa sa IČO Ústredia, práce, sociálnych vecí a rodiny: 30794536;

  3. Doterajšie bankové spojenie: SK74 8180 0000 0070 0013 2662 zaniká a mení sa na nové bankové spojenie: SK45 8180 0000 0070 0053 3503.

                                                                

Keďže uvedené zmeny vyplývajú priamo zo zákona o orgánoch štátnej správy, nebudú sa  k platným a účinným dohodám, uzatvoreným v rámci aktívnych opatrení na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti, uzatvárať dodatky.

  

V Poprade, dňa: 02.01.2015


 

Dátum vytvorenia stránky: 09.11.2015
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac