Povinnosť zamestnávateľov od 1.1.2019 nahlasovať VPM

Nová povinnosť zamestnávateľov od 1.1.2019

Zamestnávateľ je s účinnosťou od 1.1.2019 v zmysle § 62 ods.6 zákona o službách zamestnanosti povinný oznámiť voľné pracovné miesto (VPM) a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza. To sa nevzťahuje na VPM, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovanom na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu (napr. zamestnávateľ, ktorý sa riadi zákonom o štátnej službe).

Voľné pracovné miesto (VPM) je novovytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ chce prijať zamestnanca, vrátane VPM, ktoré je podporené nástrojmi aktívnych opatrení na trhu práce. Z dôvodu zachovania aktuálnosti pracovných miest je obmedzenie platnosti maximálnej životnosti VPM najviac na 1 rok od nahlásenia ponuky. Ak úrad zistí, že zamestnávateľ neoznámil VPM, osloví zamestnávateľa, aby vykonal nápravu a následne spolupracuje s referátom kontroly úradu. Zamestnávateľovi za porušenie povinnosti oznámiť VPM ústredie a úrad uloží pokutu do 300,-- EUR.

Bližšie informácie Vám podajú zamestnanci Referátu služieb pre zamestnávateľa ÚPSVR Poprad osobne, telefonicky, alebo e-mailom:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Hraničná 667/13, 058 01 Poprad      

(1.poschodie, č.d.101,102,103)  

  1. PhDr. Anna Behunová, tel.č.: 052/2440 450, e-mail: anna.behunova@upsvr.gov.sk
  2. JUDr. Ján Božoň, tel.č.: 052/2440 131, e-mail : jan.bozon@upsvr.gov.sk
  3. Mgr. Zuzana Pilcová, tel.č.: 052/2440 410, e-mail: zuzana.pilcova@upsvr.gov.sk
  4. Ing. Andrea Tatarková, tel.č.: 052/2440 410, e-mail: andrea.tatarkova@upsvr.gov.sk

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – pracovisko Levoča

Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča

(prízemie, č.d.029)

 

  • Mgr. Antónia Rišová, tel.č.: 053/2446 410, e-mail: antonia.risova@upsvr.gov.sk 

Náhlaška voľného pracovného miesta [ XLSX 26.7 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 22.01.2019
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac