Čo mi poskytne úrad počas vykonávania absolventskej praxe?

Úrad Vám poskytne paušálny príspevok vo výške 65% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu mesačne na úhradu Vašich nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe.

Príspevok Vám úrad uhradí do 15 pracovných dní po uplynutí mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.

Paušálny príspevok sa kráti za dni voľna v rozsahu 10 dní, na ktoré máte nárok po dvoch mesiacoch vykonávania absolventskej praxe, za dni neprítomnosti na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodov dočasnej pracovnej neschopnosti, ošetrovania člena rodiny a za ďalšie dni neprítomnosti na absolventskej praxi na základe evidencie dochádzky, ktorú predkladá zamestnávateľ úradu.

Úrad Vám poskytuje aj náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe.


 

Dátum vytvorenia stránky: 24.01.2013
Dátum aktualizácie: 13.05.2013
späť
 Úradné hodiny

Pondelok

8:00-12:00 13:00-15:00

Utorok

8:00-12:00 13:00-15:00

Streda

8:00-12:00 13:00-17:00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

8:00-12:00

Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac